Новини

Сериозно за най-голямата заплаха за човечеството

Доклад хвърля светлина относно плана на семейство Рокфелер за адаптация към „климатичните промени“ 

През 80-те години „Rockefeller Brothers Fund“ стана единственият авторитет по глобалното затопляне. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Защо? Тези хора наистина ли са загрижени за нашата планета? Политически инициативи, които не правят нищо за нашата околна среда, се фабрикуват и поощряват, пълнейки джобовете на някои много богати и влиятелни хора.

Въпросът на въпросите?

И така, CO2 ли причинява повишаване на температурата или повишаването на температурата причинява повишаване на нивата на C02?

Предположението, че първопричината е C02, беше „потвърдено“ – увеличиха нивата на CO2 в компютърните климатични модели и температурата се повиши.

Науката трябва да си затвори очите пред факта, че самите те написаха компютърния код, който каза на компютъра да повишава температурата с увеличаване на CO2. 

Всъщност емпиричните доказателства показаха, че предположението не е вярно. Оказа се, че първо се повишава температурата, а след това се повишава CO2. Това не подлежи на съмнения. 

Шокиращото заключение

Няма никакви доказателства потвърждаващи, че увеличаването на CO2 причинява „екстремно затопляне“.

Терминът „изменение на климата“ е лишен от смисъл. Всъщност климатът се променя откакто Земята се е образувала. 

Теорията за „климатичните промени причинени от човека“ е необоснована хипотеза.

Теорията е, че именно отделяният от изгарянето на изкопаемите горива CO2 е „парниковият газ“ причиняващ „глобално затопляне“.

Всъщност водата е много по-мощен парников газ и има 20 пъти повече от него в нашата атмосфера (около 1% от атмосферата) –докато CO2 е само 0,04%. 

Няма възпроизводимо научно доказателство, че CO2 е нараснал значително през последните 100 години.

Освен това дългосрочно прогнозиране на бъдещите климатични състояния не е възможно.

Заключението на доклада

„Обобщението“ и заключението на доклада на IPCC е написано от политици, а не от учени. Правилата принуждават „учените“ да променят своите доклади, за да съответстват те на окончателното „Резюме“ на политиците. 

Това е сравнимо с политизирането на медицинската наука и нейното корпоративно поглъщане от голямата фармация.

Там също виждаме блестящи умове, осведомяващи и публикуващи документи, които се осмиват от останалите учени.

Масовите медии и онези, които подкрепят идеята, че именно хората затоплят планетата често твърдят, че „97% от учените са съгласни с тях.“

Това не е вярно. Ние не знаем дали хората затоплят планетата

Очевидно има непрекъснат дебат относно изменението на климата. Подобно на този за ваксините или за множество други въпроси, които никога не получават някакво внимание от масовите медии.

Вместо медиите да представят притесненията на учените, често обозначавани като „скептици“, те ги осмиват.

Хората не знаят аргументите на тези „скептици“, защото те никога не се представят от медиите така, както доводите на другата страна. Масовите медии управляват умовете на масите, но за щастие това се променя.

Политиците, които се срещат всяка година през последните няколко десетилетия, не направиха абсолютно нищо за почистването на нашата планета – вместо това измислиха начини просто да печелят пари от зелена технология, която намалява емисиите на CO2.

Ако хората на власт, с всичките си ресурси, наистина искаха да променят планетата, това щеше да е станало досега

За съжаление, докато фокусът ни е върху CO2, не се посвещават достатъчно внимание и ресурси за презасаждане на нашата планета, за почистване на нашите сладководни езера и океани и за промяна на нашите производствени навици така, че да причиняват по-малко отпадъци и замърсяване.

Зелената революция е само отклоняване на вниманието и в много отношения допълнително вреди на околната среда

През 80-те години „Rockefeller Brothers Fund“ стана единственият авторитет по глобалното затопляне. Глобалният елит винаги се е възползвал по някакъв начин от кризите.

Фамилията Рокфелер исторически е архитекта на „Big Oil” /големите петролни компании /

„Big Oil” имат икономическа сила и влияние върху политиката, особено в САЩ. Те подкрепят дебата за изменението на климата и финансират учени, природозащитници и неправителствени организации участващи срещу „Big Oil“ и индустрията на изкопаемите горива.

Кой контролира този дебат?

„Big Oil“, чрез фамилията Рокфелер, щедро финансира световното движение за борба с климата. 

Запитайте се защо?

Заради данъка върху въглерода и свързаната с него схема за търговия с въглеродните емисии.

„Слънцето няма толкова голям ефект върху климата ни в сравнение с човешката дейност.“

Това е много нелепо, безотговорно и невярно твърдение. Никога не вярвайте на написаното, проверявайте го.

Много неща в нашия свят, включително науката, бяха корумпирани

Виждаме това в медицинската наука, която се намира под влиянието на голямата фармация. С науката за климата стана същото.

Нашата Земя има нужда от помощ, тя трябва да бъде почистена и обезлесяването трябва да спре, тъй като преживяваме масово изчезване на видове.

Но това няма нищо общо с емисиите на парникови газове от хората.

източник