Тайни и загадки

Сесилия Пейн и баркодът на звездите

От зората на времето Слънцето огрява Земята и представлява източник на вдъхновение, легенди и научни теории. Същността на Хелиос остава загадка хилядолетия наред и до днес, човечеството си задава безброй въпроси свързани със звездата, благодарение на която съществуваме.

Поради отдалечеността му спрямо планетата ни, изучаването му е тежка задача и едва в началото на 20- ти век, астрономката Сесилия Пейн, започва да демистифицира разбирането за Слънцето.

Основавайки се на спектроскопията и атомната физика, младата жена  намира първите ключове за декодиране на констистенцията на звездите.

Това откритие се оказа революционно, а някои автори твърдят, че Пейн пише най-важната теза в астрономията от изминалия век.

Трудното изкачване към звездите

Сесилия Пейн-Гапошкин е англо-американска изследователка. През 1923 г. Сесилия получава стипендия за Харвард, където се посвещава на научна дейност, тъй като, в този период, изследователските позиции в родната Великобритания са затворени за жени. 

Именно в Харвард, през 1956 г., тя става първата жена, назначена за ръководител на отдела по астрономия. Сесилия е известна с това, че е била една от първите астрономи през 1925 г., които смятат, че звездите са изградени предимно от водород, за разлика от изследователската парадигма на епохата.

Според мнозинството учените тогава се счита, че звездите притежават земната консистенция от различни тежки елементи.

Завоалираната теза

Само на 25-годишна възраст, в докторската й дисертация, Сесилия твърди, че нашето Слънце и всички звезди са съставени предимно от водород.

Хенри Норис Ръсел, авторитет в изучаването на звездния спектър на времето, отхвърля тезата на младата жена, считайки я за „невъзможна“.  

Четири години по-късно той публикува статия от свое име, която съдържа същите изводи.

Въпреки че името на Сесилия Пейн би трябвало да е също толкова известно, колкото тези на Галилей, Нютон или Айнщайн, патриархалната структура на академичната институция не й позволява да придобие заслужения социален статус.

Днес във всичките ни научни източници водородът се споменава като най-изобилният елемент на Вселената.  

Но малцина знаят как се стига до толкова съществено заключение.

Звездният баркод 

Под ръководството на Харлоу Шапли, Сесилия Пейн се базира на класификационната система на Ани Кенън, свързана с температурата на звездите.  

Важно е да се спомене, че работата на Мегнад Саха за йонизацията на звездната атмосфера също помага на Сесилия да установи връзката между спектралния клас на звездата и нейната действителна температура. 

Именно тази връзка показва, че голямото изменение в  aбсорбционните спектрални линии се дължи на разликите в йонизацията при различните температури. 

Оказва се, че колкото по-висока е температурата на дадена звезда, толкова повече излъчването й попада в сините спектрални нюанси. И обратното: при по-ниска температура, излъчването клони към червения цвят. 

Вследствие на цялостната си работа младата изследователка открива, че действително всички звезди съдържат тежки елементи, подобни на тези изграждащи  Земята, но хелият и водородът са преобладаващи.

В резюме можем да разбираме, че начинът, по който светлинният лъч се пречупва през призмата на водорода, хелия или на който и да е друг елемент е напълно автентичен.  

Благодарение на установените линии при абсорбация, учените могат да определят елементите, които изграждат звездите. 

А благодарение на Сесилия Пейн, понятието звезден баркод дава възможност  на човечеството да се докосне до структурата  на светещи тела, намиращи се на милиарди километри от Земята.

Източник: YouTube, Le Monde, Rubrique “Chercheuses  d’étoiles”; Science Ballade