Тайни и загадки

ЩЕ ВИДИМ ЛИ ЖИВОТА СИ “НА ЛЕНТА” НА СМЪРТНИЯ ОДЪР?

Това е едно от най-разпространените филмови клишета. Героят умира, а пред очите му като на лента минава целия му живот. Сценарият е толкова често използван, че хората са го възприели за истина. И може би наистина е така.

Какво е преглед на преживяванията?

Феноменът всъщност се нарича  „преглед на преживяванията“ (life review experience), но досега няма научни доказателства за реалното му съществуване.

В търсене на такива изследователи от университета Hadassah в Йерусалим провеждат интервюта със 7 души, които твърдят, че са преминавали през „преглед на преживяванията“.

От отговорите им се съставя тест, който е предоставен на други 264 човека с подобен профил. Проучването е публикувано в списание „Consciousness and Cognition“.

Любопитен резултат от проучването е, че моментите от живота, които като на лента преминават пред изследваните лица, не са в хронологичен ред, а тотално разбъркани.

Как виждаме времево лентата с живота си?

Един от участниците споделя: „Там няма определени лимити на времето. Сякаш прекарах векове на това място. Не бях във време-пространството, така че е трудно да го опиша. Един момент, хиляди години… и двете, а в същото време нито едното.“

Някои от преживяванията на участниците в изследването протичат едновременно, но  те не успяват да ги разграничат.

Основно виждат изключително емоционални за тях самите моменти, свързани със семейството и приятелите им.

Достатъчно ли е това за доказване истинността на проблясъците от живота преди смъртта?

Научните доказателства

Изследователите са на мнение, че тепърва се нуждаят от повече опити, за да направят заключение по темата.

Един от тях би бил сканиране на мозъка по време на подобно преживяване, но на практика това е трудно осъществимо особено когато медицинският екип се опитва възможно най-бързо да върне пострадалия към живота.

Учените смятат, че тази част на мозъка, която отговаря за  „прегледите на преживяванията“, контролира и deja vu и емоциите, свързани с отминали събития. Тези факти ще помогнат за по-доброто разбиране на  феномена.

mysteriousuniverse.org