Новини

Силата на златното правило. Тази информация е за търсещите

Преди да пристъпите към преглед на тази статия е добре да знаете, че ще бъдете изложени на информация, която някои от вас няма да са готови да прочетат. Ако сте вярващ и не търсите – не четете това.

Тази статия е за търсещите, а не за вярващите. Бог не съществува, като монотеистична религиозна система„.

Очевидно повечето хора, изрекли това изречение, са убити на „Бог не съществува…“ още преди да са завършили изречението.

Бог е безграничен

Безграничността не може да бъде ограничена само до една човешка интерпретация, идея или религиозна конструкция.

Монотеизмът ограничава понятието „Бог” до определено количество със специфични качества, граници и определения.

Монотеизмът нарушава „Златното правило”, което по същество не причинява вреда на другите и се отнася към останалите с уважение и състрадание.

Това правило се разпростира, позволявайки на хората да упражняват своята духовност до толкова, до колкото смятат за добре. Диктувайки как хората трябва да продължат, нарушава това правило.

Всеки може да се изкачи на върха на планината, използвайки свой собствен маршрут. Твоят собствен духовен път е единствено и само твой. Диктуването на друг начин чрез доктрина е грубо.

Бог е всичко

Бог е творение, творението е Бог. Бог е интелигентността вътре в сътворението.

Бог е произхождащата интелигентност и стои в основата на цялото творение, а не надзираващо същество или единица отвъд сътворението.

Бог е самото творение, тук и отвъд него. Бог е интелигентността, пропита в цялото творение. Бог е всичко, навсякъде.

Енергията

Божията интелигентност е енергия. Най-изключителната, любяща, животворна енергия, преминаваща през всичко и всички нас, обединяваща всичко. Тази святост, тази свята цялост, се разширява както отвътре, така и отвън.

Бог е енергия и космическа, и атомна, тук и сега. Но Бог не е монотеизмът, който дава концепцията за Него.

Няма откриваема външна интелигентност, а по-скоро има интелигентност и благочестие във всичко заредено.

Бог е основният, обединяващ, неописуем разум, който Ви свързва с всичко. Бог не е външна същност, а енергията на светостта, цялостта, познанието, любовта и разширяването – чистотата на цялостта.

Когато монотеизмът се основава на концепцията за един Бог, извън творението. Бог е безкрайна енергия – това е творение. Бог е безкраен, а не краен. Бог е способен да бъде в безкрайни форми в един единствен момент, така че всяка прашинка във Вселената има Бог.

Отхвърляне на концепцията

Това фундаментално разбиране не отхвърля концепцията за върховен създател на Божието съзнание.

Това подчертава, че много системи и организации, които твърдят, че предлагат пътя към Бога, всъщност не работят в съответствие със „Златното правило“.

Те ни водят към тъмнината, а не към светлината. В застой, прекъсване и ограничаване вместо усилване, свързване и безграничност.

Ограничаването на Бог до една форма или тълкуване гарантира, погрешно тълкуване.

Ако мислите, че познавате Бог, всъщност грешите. Ако се стремите вие самите да се разпознаете като Бог, наистина бихте могли!

Духовното „Златно правило“:

Не трябва да насилвате духовността си, религията си или догмата си върху останалите. Отнасяйте се любезно към всички, за да достигнете върха на просветлението. Стига останалите хора също да практикуват „Златното правило“, споделено от учителя Лао Те Зу:

„Обичайте света като свое собствено аз, тогава наистина можете да се погрижите за всички неща.

Гледайте, защото не можете да го видите, то е извън формата. Слушайте, защото не можете да го чуете, то е извън звука.

Хванете го, защото не можете да го задържите, то е нематериално.

Тези неща са неопределими, но са съединени в едно. Отгоре не е светло, отдолу не е тъмно, непрекъсната нишка отвъд описваното, която се връща в небитието.

Формата на безформения, образът на безликия, той се нарича неопределим и отвъд въображението.

Застанете пред него и няма да има начало. Следвайте го и няма да има край.

Останете с древния Тао. Движете се с настоящето. Опознайте древното начало, това е същността на Тао.”

Lao Te Zu

Източник: WakeUp World