Съзнание

Тези „пси“ явления сякаш отричат ​​всички научни идеи

Съществува ли наистина програма, която изследва дистанционното наблюдение?

Възможно ли е способността на човек да опише отдалечено географско място отстоящо на стотици хиляди километри да е фантазия на пресата?

Оказва се, че това е факт. Разсекретени документи насочват към програми за дистанционно наблюдение разработвани както от САЩ, така и в Русия, Китай, Австралия, Израел.

Доклад изготвен от Army Research Institute разкрива, че „получените данни представляват истински научни аномалии, за които липсва адекватно обяснение.“

Тези „пси“ явления сякаш отричат ​​всички научни идеи

Особено за телепатията, статистическите доказателства са съкрушителни.

Установено е, че „въздействието на разстояние“ или способността на ума да влияе върху материята е много реално и има огромни последици.

През 1995 г. (годината на разсекретяването от американското правителство на програмата Stargate) корпорацията SONY признава, че провежда изследвания в областта на алтернативната медицина, огъването на лъжици, рентгеновото зрение, телепатията и други форми на екстрасензорно възприятие.

Компанията вярва, че е доказала съществуването им и вече разработва диагностична машина, основана на принципите на ориенталската медицина.

Реалност, а не холивудски сценарий

В секретни документи станали публични едва тази година са описани изпитания с участието на хора с екстрасензорно възприятие.

При един от тестовете на участниците били представени два черни пластмасови контейнера, единият от които съдържал платина, а другият бил празен. В седем от десет случая „пси хората“ успели да видят ясно къде е платината.

Йошира Сако, бивш специалист по изкуствен интелект, който оглавява изследователски екип вярва, че приложения на постигнатите резултати от специалните хора могат да се прилагат успешно.

Според Сако ако установим, че ки-енергията се основава на някакъв вид предаване на информация и разберем

Механизмите на телепатията,

това изцяло ще трансформира методите за комуникация. Изминава повече от десетилетие, но цялото това изследване е потулено в програми със специален достъп и остава скрито.

Поначало корпорациите не са склонни да разгласяват своите интереси и констатации.

Д-р Дийн Радин, от Института за ноетични изследвания, споделя за своите постижения в тази фантастична сфера на познанието.

„Това беше важна първа стъпка към изграждането на пси-базирани устройства, защото ако учените не докажат принципа със съществуващия хардуер и софтуер, те няма да получат финансиране за създаване от нулата на някаква спекулативна, направена  по поръчка микроелектроника“.

След това той разработва произволен ключ за изключително сигурен метод за криптиране на данни − използва генератор на случайни номера на един чип: „Извърших два експеримента с този чип и те успешно демонстрираха ефекта от взаимодействието между съзнанието и материята точно там, където бях предвидил.“

Прототипът бил построен, одобрен и тестван с 10 доброволци, помолени да окажат психическо влияние върху случайната система по стриктно предписани начини.

Успехът не закъснял, но веднага след това компанията е изкупена и трансформирана в сателитно звено на тайните служби под прикритието на научна лаборатория.

НП/СЕ