Новини

Строги мерки от 2030 година, но тази политика може и да ви допадне

ЕК потвърди: От 2035 г. само с коли на ток

На всеки  60 км магистрала трябва да има станция за зареждане. Засаждат 3 млрд. дръвчета в ЕС до 2030 г.

Нов фонд за климата ще предоставя специално финансиране за енергийна ефективност, включително и саниране, ще събере минимум 72,2 млрд. евро.

Европейската комисия предложи

пакет от обвързващи законодателни мерки в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане, подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., съобщиха от ЕК.

Постигането на тези намаления е от решаващо значение за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност.

С предложенията Комисията представя законодателните инструменти за постигане на целите, договорени в Европейския законодателен акт за климата. Предстои коренно трансформиране на нашата икономика и общество за справедливо, екологосъобразно, и проспериращо бъдеще.

Законовите промени съчетават:

· Увеличено използване на енергия от възобновяеми източници. Всички държави членки на ЕС ще имат конкретни цели за използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта, отоплението и охлаждането, сградите и промишлеността.

· По-бързо разгръщане на видовете транспорт с ниски емисии и на инфраструктурата и горивата в тяхна подкрепа – всички нови автомобили, регистрирани към 2035 г., ще бъдат с нулеви емисии.

Това изисква от държавите членки да инсталират нови пунктове за зареждане на редовни интервали на големите магистрали – на всеки 60 километра за зареждане с електроенергия и на всеки 150 километра за зареждане с водород.

Въздухоплавателните средства

и корабите ще имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и летища, включително синтетични нисковъглеродни горива.

· По-голяма енергийна ефективност – от публичния сектор ще се изисква годишно да санира 3% от своите сгради;

· Определяне на план за засаждане на три милиарда дървета в цяла Европа до 2030 г.

Прилагане на търговията

с емисии в нови сектори и затягане на съществуващата схема на ЕС за търговия с емисии.

Държавите членки следва да изразходват всички свои приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и енергетиката.

Специална част от приходите от новата система за пътен транспорт и сгради следва да бъде насочена към възможното социално въздействие върху уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите на транспорта.

· Привеждане на данъчните политики в съответствие с целите на Европейския зелен пакт

· Мерки за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии в конкурентни замърсяващи икономики извън ЕС

· Както и инструменти за опазване и растеж на нашите естествени въглеродни поглътители

Предлага се нов „Социален фонд“ за климата,

който да предоставя специално финансиране в помощ на гражданите, за да ги вложат в енергийна ефективност, нови отоплителни и охладителни системи на жилищата си и по-чиста мобилност.

Социалният фонд за климата ще се финансира от бюджета на ЕС, като се използва сума, равняваща се на 25 % от очакваните приходи от търговията с емисии за строителни горива и горива за пътен транспорт.

Той ще предостави на държавите членки финансиране в размер на 72,2 млрд. евро за периода 2025 г. – 2032 г.

С предложение за използване на съответстващо финансиране от държавите членки Фондът ще мобилизира 144,4 млрд. евро за социално справедлив преход.

Европейска комисия 2021