България

Днес честваме светеца носител на исконната българска кръв

На 19 октомври Църквата празнува

скромния отшелник от Рила планина, когото още приживе наричали земен ангел и небесен жител. Това е нашият покровител св. Иван Рилски.

На 18 август 946 година св. Йоан напуснал този свят

Тридесет и четири години след успението си св. Йоан се явил на сън на своите ученици и им заповядал да изровят нетленното му тяло и да го пренесат в Средец.

Там мощите на светеца били пазени в продължение на два века.

На 1 юли Църквата празнува връщането

на мощите на св. Иоан Рилски от Търново в Рилската обител. През 1195 година цар Асен тържествено ги пренесъл в столицата Търново.

През 1496 година, след като получили разрешение от султана, монасите от Рилската обител върнали мощите на светеца от Търново в основания от него Рилски манастир.

Предполага се, че канонизацията на св. Иван Рилски е извършена през X век, след пренасянето на мощите му от Рила в Средец, където в негова чест е построена църквата „Свети Лука“.