Съзнание

Тайният живот на растенията. Притежават ли те интелект и съзнание?

Съвременната наука тепърва започва да настига мъдростта на древните хора, които знаели, че растенията притежават съзнание и интелект.

Растенията са много по-интелигентни и способни, отколкото си представяме.

Според проучване от 2010 година, публикувано в „Plant Signaling & Behavior“, те са развили „сложна и динамична психология“, поради невъзможността им да избягат от стреса на околната среда, както правят животните.

Тази „динамична психология“ включва информационни процеси като „биологично квантово изчисляване“ и „клетъчна светлинна памет“.

Те могат да бъдат описани като форми на растителна интелигентност.

Тайният живот на растенията

В проучването, наречено „Тайният живот на растенията: от памет до интелигентност“, се посочва една „суперсила“ на растенията, на която се дължи техният успех като интелигентни същества:

„Има дървета, които са покълнали много преди да бъде роден Иисус Христос. Каква мъдрост е трябвало да да развият те, за да е възможно те да оцелеят и да се размножават толкова дълго време, на същото място, на което са покълнали?“

Според проучването „растенията работят като биологични квантови устройства за изчисление.“

„Те са способни да обработят информация, криптирана в енергията на светлината.“

Това обработване на информация включва механизъм за обработка на запаметена информация.

„Растенията могат да пазят и използват информация от спектралната композиция на светлината в продължение на няколко дни.“

„Така те се приготвят за бъдещи промени в околната среда, като например патогенна атака.“

Друго значително откритие е, че растенията всъщност могат да правят и да правят решения.

„Различни групи от хлоропласти и клетки в едно и също листо, при еднакви условия, имат различно „мнение“ за това, какво „трябва да правят“ при тези условия.“

„Те изпробват различни варианти за възможно бъдещо развитие на растението.“

Авторът на научната статия завършва с провокативно заключение:

„Резултатите показват, че растенията интелигентни организми, способни на мисловен процес и на запомняне на информацията.“

„И наистина, на тъмно листата са способни не само да „виждат“ светлината, но и да запомнят спектралната ѝ композиция.“

‘Те използват тази информация, за да увеличат шансовете си за оцеляване.“

Науката все повече доказва това, което древните са вярвали. Ние всички сме взаимно свързани във една мрежа от живот и съзнание.

collective-evolution.com