Съзнание

Тайните на едно древно учение, което променя съзнанието

Може и да не знаете това, но най-вероятно вярата на гностицизма по някакъв начин е повлияла и на вас.

В древния свят гностицизмът бил най-голямата и най-влиятелна религия на Земята.

Тя е имала огромно въздействие над западните духовни учения. Много школи на метафизичното, окултното, мистичното и дори тайни общества са били силно повлияни от гностичните учения.

Кратка история на гностицизма

Историята на гностицизма е добре документирана и допълнена след откриването на текстовете от Наг Хамади. Това е гностичното Евангелие, открито през 1945 в Египет.

Това били тайните книги на гностиците. Тези текстове са изключително важни, тъй като те не са коригирани или пренаписвани, както се е случило с Библията.

Те представат един уникален поглед към света, такъв какъвто бил преди повече от 2000 години.

Има няколко уникални аспекти на гностичната система, много от тях пренесени и заложени в съвременните метафизични доктрини.

Алхимия

Гностичните традиции силно са повлияли и на на Алхимията. Въпреки че е имало стотици различни алхимични школи, почти всички възприели идеи, породени в гностицизма.

Алхимията проповядвала пречистването на човешката душа, търсенето на дълбоката истина, на „златото“, във всичко, което съществува.

Философията на Юнг

Гностицизмът е въздействал и върху съвременната култура. „Червената книга“ на Карл Юнг се изучава от учениците на гностицизма.

Тя предоставя безценна информация за търсенето на духовна свобода във физическата реалност и чрез това, намирането на истинското естество на Бог.

Какво търси гностицизмът?

Гносисът се стреми да разкрие истината на върховното духовно естество, побеждавайки всяка лъжлива вяра за Бог, обществото и живота.

Той търси чрез дългото и трудно пътуване в собственото ни съзнание, към откриването на истинската ни същност.

Гносисът се стреми да премахне тъмната завеса, за да видим божествената светлина на индивида, позволявайки отново да се свържем с божественото във Плерома – духовната вселена.

В какво вярват гностиците?

Основната матрица на гностицизма включва идеята за абсолютно същинска концепция за Бог като нещо единно – сингулярност.

Бог не знае, че съществува, той няма представа за себе си. Всичко в тази сингулярност е част от него, но има и части от него, които могат да развият свои собствени мисли и съзнание.

Нашата версия за създател била основана на една от частите на Плерома – София.

София означава мъдрост. София била женствената страна на божественото и искала да разбере естеството на съществуването.

Чрез нейното търсене се родил и Демиургът. Според гностиците това е източникът на всичко лошо във Вселената.

Той разполага с всичките елементи на сътворението и с всичко, което съществува. Но в същото време той не може да мисли и няма определен план и цел.

Това поражда идеята у гностиците, че живеем в свят, създаден от погрешен Бог, който не е съвършен.

Демиургът често е свързван с концепцията за бога създател. Същото божество, почитано по цял свят от множество религии като върховно, за гностиците е източникът на зло и тъга за хората.

Архонти

Архонт означава владетел. Главният Архонт бил Демиургът. Според някои хора Архонтите били боговете на древния свят.

Демиургът стоял между човешката раса и трансцедентния Бог, който може да бъде достигнат единствено чрез знанията и разгръщането на съзнанието.

Гностиците проповядвали, че на Земята имало инвазия 3600 години пр.Хр. Те описали тази инвазия като вирус.

Нашествениците били именно Архонтите. Те можели да променят реалността в съзнанието и да ни заблуждават.

Те са отговорни за разпада на културата, създавайки евтина фалшива фасада.

Според гностиците те са на Земята, защото се хранят с негативната енергия на човечеството, която те самите пораждат у нас чрез създаването на конфликти.

Но според Уайднър идеята, че Месията ще се появи и ще спаси света отново е заблуда на Архонтите.

gaia