Новини

Тайните способности на водата. Вещество или същество е тя?

След като учените обявиха, че водата има памет, пред човечеството се откриха невероятни перспективи.

Човекът се доближи до разгадаването на главната тайна на водата.

Какво е водата?

Целият живот е изграден върху нея. Водата е близо до свойствата на живо вещество. Има и твърдения дори, че тя не е вещество, а същество. И това е почти доказано научно.

Изглежда, че водата крие стотици тайни. Трябва да внимаваме с нея, защото тя e много лесно променима.

Водата е уникално нещо,

има памет и запомня всичко, което я обкръжава. Техногенната обстановка, гората, полето, товарачите в магазините, продавачите. Всичко, което я пречиства и което я възстановява.

Всичко, което виждаме, чуваме, усещаме е съчетание от светлинни, звукови, електромагнитни и много други вълни.

Всяка форма на живот – бактерия, насекомо, животно или човек ги приема различно, в точно определен диапазон.

Ето един пример

В секретна германска лаборатория през 60-те години на ХХ век става необяснима случка. Лаборантка изпуска в съд с дестилирана вода запоена ампула със силна отрова.

Оставя я да си лежи вътре, за да не бъде наказана. Ампулата е намерена едва след три дни.

Тъй като е херметична и няма особена опасност, изваждат ампулата и решават да забравят инцидента. По-късно дават тази вода на лабораторните мишки.

След известно време мишките са мъртви. Веднага подлагат водата на най-прецизен анализ.

От химическа гледна точка

тя се оказва безупречно чиста. Тоест водата, без да има контакт с отровата е приела нейните свойства и получила негативната информация.

Това означава, че информацията или се състои от вода, или живее в нея.

Само водата е в състояние

да приема целия спектър честоти в природата и под тяхното въздействие става жива или мъртва. Живата има алкална основа.

Мъртвата – киселинна. Водата наистина е един от най-чувствителните индикатори за наличието на някакви влияния в окръжаващото пространство. Въздействайки на водата, те променят нейната структура.

За човешките сетива водата си остава същата. Няма нито вкус, нито цвят, нито мирис.

Но на Земята е невъзможно да се намери „еднаква“ вода. Тя е като чист лист. И най-мъничкият щрих може да го промени.

НП/2021