България

Тайното досие на Раковски, масоните и революцията

Каква е истината за българското революционно движение? Кой е Г.С. Раковски и какъв е неговия път като създател на революционното движение за Освобождението? Говори историкът Иван Тренев.