Съзнание

Техника на свързване с висшия Аз. Можем ли да се доверим?

Връзката с нашия Висшия Аз е тема, която вълнувала както древните народи, така и съвременните духовни хора.

Това е нашият аспект, който наблюдава цялото преживяване, което наричаме живот.

Нашият аспект,

който е тук, за да преживее човешкия живот чрез нашето тяло и чрез играта, която наричаме живот.

Висшият Аз е единственото нещо, на което можете да се доверите напълно.

Чрез редица преживявания, определяни от нас като „добри“ и „лоши“, ние придобиваме по-дълбоко разбиране за всичко, което можем да създадем.

Когато изпитваме силна любов

или страст към нещо, когато имаме предчувствие, това е Висшият ви Аз, който се свързва с нашия съзнателен ум.

Има различни методи, посредством които можем да осъзнаем връзката си с нашия Висш Аз.

Най-често използвания е след кратка медитация и съсредоточаване да се влезе в деликатен контакт. Но за това в края на статията.

С  тези практики можем да получим насоки

за решенията, които търсим, или за чувствата ни за определено преживяване. Той може да ни помогне да бъдем по-съгласувани и свързани с целта на душата ни във всеки един момент.

Първо трябва да запомним и осъзнаем етикетите и определенията, които поставяме на нещата и на себе си.

Това е първата стъпка

към осъзнаването на ума и егото. Тези състояния на съзнанието, ума и егото са онова, с което най-често се занимаваме, когато „не сме свързани“.

Когато осъзнаем това, ние си създаваме референтна точка за онова, което умът изпитва. Това дава повече яснота и възможност да чуваме своя Висш Аз, а не мислите на ума.

Когато сме по-осъзнати и обръщаме внимание

на начина, по който блуждаещия ум размишлява и създава мисли, започваме да разпознаваме и шаблоните, в които той функционира.

Както и чувството или честотата, която излъчваме, когато тези мисли са хаотични. Колкото повече внимание обръщаме, толкова по-ясно става.

Можем да започнем да задаваме въпроси

и да чувстваме отговорите. Не мислете какво би трябвало да почувствате, чуете или видите.

Това е процес. Нужна е практика преди да започнете да навлизате в него.

След като сте задали въпроса, обикновено именно първият отговор, стигнал до вашето съзнание, е от вашия Висш Аз.

Това е проста техника, но практикувана редовно, е доста мощна. Всъщност най-ефикасните практики са съвсем простички. Нужно е време, за да започнете да различавате ума и своя Висш Аз.

НП/Д. Мартино