Тайни и загадки

ТЕМПЕРАТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Абсолютната нула е теоретично възможно най-ниската температура по скалата на Келвин, която материята може да има.

При нея се наблюдава нулева ентропия. Това означава липсата на каквото и да е движение на атомите и молекулите.

Абсолютната нула съответства на -273,15°C или -459,67°F. На практика тази температура е недостижима, въпреки че лабораторни експерименти е постигна температура от 0,000 01 К.

Но има ли подобна позитивна стойност, отвъд която материята не може да стане по-гореща?

Колко горещо може да стане?

Най-високата температура, регистрирана на Земята, е 56,7°C в Долината на смъртта, Калифорния.

Отдалечавайки се на 150 милиона километра от Земята, нещата вече стават наистина нажежени.

На повърхността си Слънцето достига 5500 градуса °C. Стигайки до ядрото на звездата, температурата се повишава до невероятните 15 милиона градуса, познати и като 15 милиона Келвин.

Материя с такава температура се отделя невероятно огромно количество енергия.

Ако главата на карфица бъде нагрята до температура, равняваща се на тази в ядрото на Слънцето, тя би убила всеки човек в радиус от 1600 километра.

Но ядрото на нашето Слънце далеч не е най-високата температура във Вселената.

При взривяването на атомна бомба материята достига умопомрачителните 350 милиона Келвин.

Но тази температура се постига само за една милионна от секундата.

Извън границите на въображението

Нека си представим звезда 8 пъти по-голяма от Слънцето. В последния ден от живота си, сриващото се ядро на тази звезда би достигнало до 3 милиарда Келвин или 3 ГигаКелвин.

При 1 ТераКелвин или 1 трилион градуса Келвин субатомните частици, като адроните и протоните просто се разтопяват.

Но колко са горещи на практика 1 трилион градуса Келвин?

Според световно известният физик Мичио Каку при избухването си, звездата WR 104 ще достигне такава температура, заплашвайки Земята от Апокалипсис.

Нейната маса е равна на масата на 20 Слънца. Въпреки, че е на цели 8000 светлинни години експлозията на гама-лъчи от умиращата звезда може да бъде фатално за нас.

Само за 10 секунди те могат да унищожат една четвърт от озоновия слой на Земята и да доведат до масово измиране на видовете. От 8000 светлинни години разстояние!

Но не се тревожете, избухванията на гама-лъчи имат тесен обхват и възможността те да достигнат Земята е много малка.

Но нека се върнем отново на нашата планета. Учените от ЦЕРН са достигали до много по-високи температури от 1 ТераКелвин.

При сблъскването на протони те постигали 1 ЕксаКелвин, това е единица с 18 нули зад нея.

Но в такъв случай как така все още сме живи? Защото тези температури траят за невъобразимо кратък период от време и включват само няколко на брой елементарни частици.

Границата на научните теории

Дължината на вълната на падащата радиация, излъчване от даден обект може да бъде изчислена на базата на температурата му.

Ако един обект достигне температура от 141 последвано от 30 нули в Келвин дължината на излъчваната вълна ще има дължина 0.00000000000000000000000001616 нанометра.

Това е дължината Планк. Според квантовата механика това е най-малката математически измерима дължина.

При нея всякакви идеи, които имаме за времето и пространството престават да бъдат валидни.

Отвъд температурата Планк традиционните теории не работят. Някои учени смятат, че отвъд такова количество енергия би се формирала черна дупка.

Дали в бъдеще ще намерим отговорите на всички тези въпроси? Какви тайни ли крие Вселената?

Youtube.com/ Vsauce