Новини

Теории на мотивацията – какво ни кара да предприемаме действия?

Изследователите са съставили няколко на брой теории, чрез които да обяснят мотивацията и какво подтиква човека към действие.

Всяка индивидуална теория изглежда ограничена, но ако открием ключовите идеи във всяка една от тях бихме имали едно по-добро и завършено разбиране за това какво движи човека.

Мотивацията е силата, която подтиква, насочва и поддържа поведение, ориентирано към преследването на целите.

Силите зад мотивацията могат да бъдат биологични, социални, емоционални или когнитивни по естество. Кои са те?

Инстинктивна теория на мотивацията

Според теорията на инстинкта хората са мотивирани да се държат по определен начин, защото са програмирани по този начин от еволюцията си.

Пример за това е сезонната миграция на животните. Те не се учат на това, то е вроден модел на поведение.

При хората това включва забавление, срам, гняв, скромност, любов. Проблемът тук е, че тази теория не обяснява поведението, а само го описва.

Теория на стимулите

Според теорията на стимулите хората са мотивирани да извършват определени действия, поради външни награди.

Например, вие може да сте мотивирани да ходите на работа всеки ден от паричното възнаграждение, а не от любовта си към нея.

В основата си тази теория твърди, че определено поведение се учи като го свързваме с определени последствия.

Подкрепата подсилва това поведение, докато наказанието го ограничава. Хората съзнателно се стремят към извършването на действия, които биха им донесли някаква награда.

Колкото по-голяма е наградата, толкова по-силна е мотивацията.

Теория на подтика

Според тази теория хората са мотивирани да извършат нещо, за да намалят вътрешното напрежение причинено от незадоволени нужди.

Например, вие може да сте мотивирани да изпиете чаша вода, за да намалите вътрешното състояние на жажда.

Проблемът с тази теория е, че поведението ни не винаги е мотивирано от физиологични нужди, тъй като често ядем без дори да сме гладни.

Теория на възбудата

Според теорията на възбуда хората предприемат определени действия, за да увеличат нивото си на възбуда, или да го намалят.

Например, ако нивото ни на възбуда падне можем да гледаме вълнуващ филм или да излезем да тичаме.

Но когато нивата се повишат ние бихме потърсили начин да се успокоим, като четенето на книга или разходка в парка.

Хуманистична теория на мотивацията

Тази теория е основана на идеята, че хората имат силни когнитивни причини и стимули за предприемането на някакво действие.

Това е най-добре илюстрирано в йерархията на нуждите, съставена от Ейбрахам Маслоу, която представя различните мотивации на различни нива.

Първо, хората са мотивирани да задоволят биологичните си нужди за храна и подслон, както и нуждите за безопасност, любов и уважение от другите хора.

Щом нуждите от по-нисък приоритет за задоволени, главната мотивация става нуждата за себеусъвършенстване, желанието да изпълним потенциала си.

Теория на очакването

Според тази теория, когато си мислим за някакви бъдещи събития си създаваме различни очаквания за това какво ще се случи.

Когато смятаме, че резултатите ще са позитивни вярваме, че можем да превърнем това вероятно бъдеще в реалност.

Нивото на участие също е ключово за мотивацията. Ако определено събитие изглежда извън наш контрол, ние бихме изгубили мотивация по-бързо.

Очакванията се отнасят към това дали смятаме, че имаме нужните способности да постигнем резултата. Колкото по-уверени са хората в уменията си, толкова по-мотивирани са те.

verywellmind