България

Най-старата цивилизация ни е оставила таен код. Как го разчитаме?

Един от основните въпроси, предизвикващ множество диспути е на каква възраст са загадъчните рисунки в пещерата Магура. Той засенчва дори въпроса относно това, какво е записано чрез рисунките. Защото рисунките от Магура съдържат първообразите на поне десет азбуки, на симовлите от алхимията и астрономията, съдържат сцени, в които се разпознават основите на Християнството, Будизма и Тантра. Затова е от първостепенно значение да се изясни тяхната възраст, за да се отговори на въпроса дали те са оригиналът ли или са копие?

И двата случая са много важни. Ако са оригинала на всички тези учения и на цялото това човешко просветление, излиза, че Балканите по много стара традиция са Училището на планетата. Ако са копия, Магура е хранилището на най-важните човешки достижения, които ни правят това, което сме.

Разбира се, далеч по-престижен е първият вариант, но и предполага много повече перипетии за всички нас, които живеем тук и сме наследници, заради множеството интереси и стремежи нашата световна роля да бъде омаловажена и даже затрита.

Вижте на какво попаднах по време на почти десетилетните си проучвания на рисунките от Магура и преценете сами.

Плочица от слонова кост, намерена в пещера в долината Ач в Германия
Плочица от слонова кост, намерена в пещера в долината Ач в Германия

Плочицата е датирана на възраст 32 500 – 38 000 години и се счита, че е пренесена с миграцията на кроманьонците от изток на запад. На нея е гравирано точно копие на рисунките от Магура. За да направиш копие, трябва да имаш оригинал, който е съществувал по това време.

Карта на миграцията на кроманьонците. Числата показват датите в хиляди години назад от днешния ден.
Карта на миграцията на кроманьонците. Числата показват датите в хиляди години назад от днешния ден.

Кулурата, пренесла плочицата, се е намирала на територията на Северозападна България преди 40 000 – 43 000 години. По това време следва да са били налични първите рисунки в Магура, от които е направено копието.

Сравнение на старите и нови рисунки на животни от Магура. Старите са в червено, а новите – в черно.
Сравнение на старите и нови рисунки на животни от Магура. Старите са в червено, а новите – в черно.

Рисунките ясно показват, че най-старите изображения са правени много отдавна, когато тези видове животни все още са обитавали Балканите и много преди съвременните животни като коне и елени да станат обчайни обитатели.

Фигура 4. Еволюционното дърво ан световните религии.
Фигура 4. Еволюционното дърво ан световните религии.

Еволюционното дърво на световните религии посочва възникването на Европейския анимизъм преди 42 000 години – именно, когато кроманьонците преминават през териториите около Магура. Символ на тази религия е „танцуващата жена“, каквато рисунка виждаме и на плочката от Германия. А същността на религията е култа към плодородието или култа към Богинята-Майка. Същото, за което разказват и рисунките от Магура.

Сравнение на рисунките от Магура с масово разпространени праисторически символи.
Сравнение на рисунките от Магура с масово разпространени праисторически символи.

Сравнението на рисунките от Магура с масово разпространени и надеждно датирани праисторически рисунки по света показва, че магурските рисунки масово са „от всички епохи“, като една огромна част от тях са на възраст между 13 000 и 30 000 години.

магура символи

И най-сетне, ето какво е записано в самите рисунки – какво са казали онези хора за себе си. Те поставят началото на историята си преди 42 000 – 43 000 години, а последните записани от тях дати са преди 14 000 – 15 000 години. Във всички предоставени данни виждаме повтарянето на едни и същи дати – около 42 000 и около 15 000 години назад във времето. Това са и двата различни етапа на направа на рисунките, които се разпознават чрез сравнението на изображенията на животни.

В този случай дали не са рисунките от Магура оригинала и Балканите училището на планетата.