Новини

Пътуването във времето на Никола Тесла

Дори днес идеята, че хората биха могли да пътуват във времето разпалва въображението на милиони по целия свят.

Темата присъства

както в конспиративните теории, така и в дневния ред на сериозни учени и изследователи.

Назад в историята откриваме множество текстове, които могат да се тълкуват като доказателство за осъществено пътуване във времето.

Изследователи твърдят, че геният Никола Тесла е бил обсебен от тази идея. Според различни хипотези, един от проектите му е бил изобретяването на машина на времето.

Когато Алберт Айнщайн публикува

своята теория на относителността през 1905 г., тя създава суматоха в научната общност и предизвиква множество въпроси, свързани с възможността за пътуване във времето.

Но според Ерих фон Деникен още в Библията съществува доказателство за осъществено пътуване във времето. „Пророк Еремия беше седнал заедно с някои от приятелите си и едно младо момче. Неговото име бе Авимелех.

И Еремия рече на Авимелех: „Излез от Йерусалим, има един хълм и събери смокини за нас.“

Момчето отива и събира най-пресните смокини. Изведнъж, Авимелех чува някакъв шум и свистене на вятъра и изпадна в безсъзнание. След известно време, той се буди отново и вижда, че вече се свечерява.

Когато тръгва обратно към Еремия

и приятелите му вижда, че градът е пълен със странни войници. И той попита: „Какво става тук? Къде са Еремия и всички останали?“

А един възрастен човек му отговори: „Това беше преди 62 години“. Това е история за пътуване във времето, написана в Библията“, твърди Деникен.

Ако се вгледаме в древния санскритски текст „Махабхарата“, написан през 8 в.пр.н.е., ще открием описание как Крал Райвата пътува към небето, за да се срещне с Бог Брахма, само за да се завърне стотици земни години в бъдещето.

В Япония, легендата за Урашима Таро

описва историята на посещението, на рибар при бога, покровител на морето. Когато той се връща отново в рибарското село, открива, че са се минали близо 300 години.

Може би всички тези митове и легенди са създадени неслучайно – като опит да се обясни, че пътуването във времето винаги е съществувало.

Наскоро екип от учени

от Университета на Куинсланд, Австралия успя да създаде модел, доказващ възможността за пътуване във времето, нарушавайки законите на стандартната квантова физика.

За да докажат това, учените използвали фотони, симулирайки поведението им през тунел във време-пространството и взаимодействието им със самите себе си.

При експериментите фотонът преминава през пространствено-времевия тунел, връща се назад в миналото и взаимодейства със самия себе си. Така след детайлно изучаване на поведението на фотоните, учените открили възможните аномалии в съвременната физика.

Възможно ли е Никола Тесла

да е открил пътуването във времето, много преди съвременната наука дори да си помисли, че съществува?

През 1895 г. Тесла обявява научна разработка като предполага, че времето и пространството може да бъдат повлияни от магнитни полета.

Идеята, че човек е способен да променя времето и пространството довела до редица опити, сред които  и прочутия „Експеримент Филаделфия“.

Като използва магнитните полета, Тесла установява, че време-пространствената бариера може да бъде „променена“. Освен това тя е достъпна чрез създаване на нещо като съвременния „Троянски кон“, който в крайна сметка да доведе до различно време.

И до ден днешен

никой не е неясно дали Тесла всъщност успява да постигне това, тъй като не са открити документални доказателства. 

Единственото останало, което намираме в официални документи е, че през 1895 г., свидетел среща Тесла в малък магазин за кафе треперещ и изключително обезпокоен.

Тесла говори превъзбудено този ден за нещо от други измерения. А асистентът му по това време твърди, че ученият е бил обсебен да реши загадката с пътуването във времето.

След като за малко почти не умира

при един от опитите си, Тесла твърди, че се е озовал в един напълно различен времеви и пространствен прозорец. Чрез изкуствено създадено магнитно поле, той можел да види миналото, настоящето и бъдещето.

За съжаление, няма никакви документи, или поне не такива, които да са достъпни в момента и да потвърждават тези открития на генианлния учен.

Въпреки това, ако Тесла е успял да реализира пътуване във времето, то със сигурност не е единственият, който го е направил.

Любители на конспиративни теории приписват това и на екип, който разполага с разработките на гения иззети веднага след смъртта му.

НП/ 2021