Новини

Пътешественици във времето коригират настоящето

„Хората мислят, че пътуването във времето е нещо като фантастика. Те смятат, че това не е възможно, защото всъщност не го правим. Но математически не е така“, разкри професор Типет.

В свое проучване той заключва, че пространството не трябва да бъде разделяно на три измерения.

Вместо това професора

предлага четири измерения, които трябва да се представят едновременно като пространствено-времеви континуум, в който са свързани различните посоки. Така нареченото пътуване във времето.

Според едно ново изследване пътуването във времето е възможно, поне математически казано.

Ученият заключи, че пространството не трябва да бъде разделяно на три измерения. Вместо това той предлага четири измерения, които трябва да се представят едновременно като пространствено-времеви континуум, в който са свързани различните посоки.

Ето защо веротната теория, че пътешественици във времето да корегират настоящето според техните разбирания да е факт.

В статията се представя геометрията,

която е проектирана така, че да съответства на описанието на „машина на времето“. Това е кутия, която позволява на хората в нея да пътуват назад и напред във времето и пространството, както се тълкува от външен наблюдател.

Пътуването се извършва във вътрешността на геометричен „балон“, който се движи по кръгова, акаузална (огъната) траектория през космоса.

Ако пътуващите в балона поддържат постоянно ускорение, техните линии между световете ще се затворят.

Включването на такова мехурче в интервал от време ще направи пространственото време необоримо.

Това ще доведе до допълнителни ограничения на консистенцията за формулировките на проблема с първоначалната стойност.

Геометрията на пространственото време

е геодезически непълно. Има някои особености и изисква екзотична материя.

Бен Типет, преподавател по математика и физика в университета в Британска Колумбия, разкрива, че пътуването във времето е поне математически възможно.

Въз основа на теорията на Айнщайн учените твърдят, че пространство-времевите криви са отговорни за извитите орбити на планетите във Вселената.

Типет твърди, че ако пространство-времевата крива не е „извита“, то планетите във Вселената щяха да се движат по права линия. Сега си представете, че стоите до огромна звезда.

Там геометрията пространство-време се изкривява, правейки всички прави траектории на близките космически тела да се огъват. Огъването ги кара да следват извита пътека около звездата.

„Времевата посока на повърхността „пространство-време“ също показва кривина. Има доказателства. Те показват, че колкото по-близо се намираме до черна дупка, толкова по-бавно се движи времето „, казва Типет.

„Моят модел на машина на времето използва завоалираното пространство-време, за да огъне времето в кръг за пътниците. А не в права линия. Този кръг ни връща назад във времето“.

За проучването Типет

създава математически модел, наречен траверсален азаузален ретроградски домейн в пространствено време или TARDIS.

Типет го описва като балон в пространствено-времевата геометрия. Той е в състояние да носи съдържанието напред-назад през пространството.

Този „балон“ се движи със скорост осем пъти по-голяма от скоростта на светлината. Това реално му позволява да се движи назад във времето.

„Изучаването на пространството и времето е едновременно очарователно и проблематично. Забавен начин да се използват математиката и физиката. Учени в моята област изследват възможността за създаване на машини за пътуване във времето от 1949 г. Моите изследвания представят нов метод за това.“, казва Типет.

„Въпреки че е математически осъществимо, все още не е възможно да се изгради машина за пътуване в пространството и времето, защото ние имаме нужда от материали, които наричаме екзотична материя, с които да огъваме пространството и времето по този начин. Те обаче все още не са открити“, коментира Типет.

Изследването е публикувано наскоро в IOPscience Journal Classical и Quantum Gravity.