Новини

Точни ли са пророчества за бъдещето на човечеството от Фолдбед?

В своята книга „Великите пророчества за бъдещето на човечеството“ А. Фолдбед пише: „В индуисткото учение днешното време носи името Кали Юга – „епохата на мрака“.

Тя спада към един голям равноденствен цикъл, наречен Манвантаре. Цикълът трае общо 25 920 години. Времето на тази епоха отмина. Настъпва ерата на Водолея, а с нея и големите промени.

Полюсите, климатичните промени и света

Започва изместване на полюсите с последващо топене на гигантски ледени маси, потъване и изплуване на части на сушата. Това е съпътствано от естествено преместване на климатичните зони.

До 2050 година предстои да се случи и най- голямата промяна: Зараждане и отмиране на различни раси и култури.

Ще има големи промени в лидерството на света, което ще доведе до смяна на установените системи. Същото се отнася и до съществуващите икономически структури и обществени строеве.

Във външния свят всичко ще протича по-бързо, а във вътрешния мир на хората ще се стигне съответно до функциониране на съзнанието на по-високо ниво.

Динамиката на промените

Тъй като нашата Слънчева система се връща към централното Слънце, всичко се ускорява. Ускорява се динамиката на всеки един процес. Както в живота на хората, така и в живота на планетата.

Също и действието на законите на духовния мир, които поддържат света като порядък се забързва.

В това число законът за причинността и за обвързаността на „причина и следствие“. Всичко, което бъде „разпратено“ ще се връща при своя създател още по-бързо.

Владетелите, които ще управляват на земята ще обичат насилието и ще заграбват имота на своите поданици.

Кастата на мигрантите, бежанците и икономически непринадлежащите към никоя каста ще вземат връх и ще заповядват на всички.

Животът им ще бъде кратък, а алчността им ненаситна.

Съдбата на обикновените хора

Под прикритието на данъци и налози господарите ще мародерстват и грабят поданиците си и частната собственост ще бъде унищожена.

Чистотата на нравите и силата на закона ще западат все повече от ден на ден, докато светът не се поквари окончателно и безбожието не се възцари между хората.

Единствена подбуда за благочестие ще бъде физическото здраве, единствен мост между двата пола – плътската страст, единствен път към успеха – фалшът.

Земята ще се почита само заради нейните материални богатства. Дрехите на жреците и духовните лидери ще заместят техните достойнства.

Обикновеното измиване ще се приема за пречистване. Човешката раса ще бъде неспособна да се множи по божия закон, половете ще бъдат премахнати, мъж и жена няма да са едно.

Владеещият богатство, който ще разпределя всички пари между хората, ще ги управлява като господар, защото целта на желанията им също ще е богатство, все едно дали законно придобито или не.

Дали тези пророчества ще се сбъднат или вече се сбъдват вие можете да прецените сами.