Съзнание

Учени определиха възможна година за край на света

Краят на света е близо: Назована е новата дата на апокалипсиса. Това заглавие се появи в авторитетни и други интернет страници. То можеше да се приеме за поредната журналистическа сензация, но този път е различно.

„Климатичните изменения от планетарен мащаб се усещат все по-явно“ — казват учените, от Харвардския университет, като отбелязват, че ако човечеството не успее да се справи с радикалното изменение на климата ни очакват многобройни бедствия.

Разрушителните тайфуни, наводнения както и другите „прелести“ на усиливащото се глобално затопляне могат да направят Земята практически негодна за нормален живот.

Тоест, става дума за стремително приближаване на края на света пишат в доклад.

И най-тъжното е факта, че учените дори приблизително не знаят какво да правят. Да, намаляването на парниковите газове даде някакъв ефект, но това е крайно недостатъчно, за да бъде спрян приближаващият се апокалипсис. 

„Дори представа нямаме дали изобщо можем да се борим с климатичните изменения. Защото те са част от природен цикъл, който е значително по-силен, отколкото всички човешки технологии взети заедно“, казват експертите от британския университет.

На нас ни остава само да наблюдаваме разнообразните прояви на глобалното затопляне, които с времето ще доведат до края на света.

Например — топенето на ледниците, което се явява причината за повишаването на нивото на Световния океан.

Към 2070 година, например, океанът ще погълне просто колосални територии и това не е теория, а заплашителна реалност.

Многото протести и различни младежки движения не носят успех в борбата с климатичните промени.

Голямата икономика на САЩ има остра необходимост да поддържа своите работни места на този етап и това е водещо в отказа на Америка от участие в различните инициативи застращаващи природата.

Планета днес