Новини

Учени са доказали неслучайността на произхода и еволюцията на живота?

Учени от университета в Мюнхен дискутираха,

че свойствата на полимерните молекули, като протеини и ДНК, са им позволили да влязат в процес на естествен подбор по време на пребиотичната еволюция.

Срокът пребиотична еволюция се отнася до поредицата от хипотетични сценарии, които се стремят да обяснят произхода на живота въз основа на неживата материя в среда при примитивни условия.

В резултат на това възникват неслучайни вериги от молекули. Това се съобщава в статия, публикувана в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, свързана с еволюцията на планетата.

В нея се твърди, че сме създадени, а не възникнали случайно.

По време на експеримента изследователите

са използвали смес от къси вериги (олигомери) на ДНК, състоящаи се от допълващи основи на тимин и аденин.

Според хипотезата в процеса на свързване на олигомери със случайни нуклеотидни последователности един към друг се образуват по-дълги вериги с по-висок верижен ред.

Учените анализираха получените последователности и потвърдиха, че степента на случайност в тях намалява.

Причината за спонтанното подреждане е,

че могат да възникнат само онези вериги, в които съотношението на тимин към аденин е 30 към 70 или обратно, а на практика не се образуват вериги с равно съотношение на две основи.

В този случай често възникват определени комбинации от основи, присъстващи в различни вериги.

По този начин има ограничения по отношение на това кои двуосновни вериги могат да възникнат от химични реакции.

Това противоречи на идеята,

че във веригата може да има неограничен брой различни базови комбинации.

Резултатите показват, че дори в опростена моделна система могат да бъдат внедрени различни механизми за химичен подбор, които влияят върху синтеза на полимери.

А това говори само за едно нещо: неслучайността на произхода и еволюцията на живота са в неговата основа.

изт.