Новини

Учените преразгледаха възможното местоположение на планетата X

Група учени от Калифорнийския технологичен институт (САЩ) изтъкнаха нова хипотеза относно текущото положение на деветата планета в Слънчевата система.

Астрономите през 2016 г. предположиха,

че ако такава планета съществува, тя се движи по ексцентрична, удължена орбита.

Астрономите Константин Батигин и Майкъл Браун публикуваха в The Astrophysical Journal Letters резултатите от своите изчисления, показващи текущото местоположение на планетата X.

Основното доказателство за тяхната хипотеза е настоящото местоположение на някои транснептунови обекти (TNO), които никога не се приближават до нашата звезда по-близо от 30 AU (1 AU е средното разстояние от Земята до Слънцето) и повече от 150 AU от него.

Орбитите на горните транснептунови обекти

са разположени така, че линиите, свързващи точката на най-близката до светилото точка с най-отдалечената й точка, са почти под един и същ ъгъл. Това може да означава, че някои големи тела влияят на TNO.

Когато астрономите откриха още повече TNO до 2019 г., те преразгледаха предишните данни.

Преди това те вярваха, че масата на деветата планета е десет пъти масата на Земята, а сега вярват, че нейната маса е пет пъти по-голяма от масата на нашата планета.

Сега Батигин и Браун преразгледаха

своята хипотеза, обмисляйки как една хипотетична девета планета може да е повлияла на ледените тела на облака Оорт от създаването на Слънчевата система.

По време на създаването на Слънчевата система около нея трябваше да се образува вътрешен облак на Оорт, тъй като преминаващите звезди щяха да изтласкват ледени обекти към Слънцето.

Компютърни симулации показаха,

че по време на цялото съществуване на Слънчевата система. Планета X е трябвало да повлияе на орбитите на ледените тела, които се смесват с TNO в пояса на Кайпер и показват слабо орбитално групиране.

Последните резултати показват съществуването на голям космически обект с по-удължена орбита, отколкото показаха предишни проучвания. Това от своя страна е категоричен знак, че проучванията на темата най-вероятно ще продължат.

изт.