Съзнание

Учените смятат, че са открили носителите на съзнанието

Дебатът за съществуването на душата и дали тя е безсмъртна или умира с човека, е една безкрайна история. В продължение на векове темата е  ангажирала умовете на най-големите мислители.

Според двама водещи световни учени, човешкият мозък е всъщност „биологичен компютър“. А „съзнанието на хората“ е програма, управлявана от квантов компютър, разположен във вътрешността на мозъка.

Тази програма дори продължава да съществува след като човекът умре физически. Телата умират, но душата се връща към Вселената.

От 1996 г. доктор Стюарт Хамероф, американски физик в Департамента по анестезиология и психология и сър Роджър Пенроуз, математик и физик в Университета в Оксфорд, разработват  „Квантовата теория на съзнанието“.

Те твърдят, че душата се поддържа в микроскопично малки структури, наречени микротубули, които се намират в клетките, формиращи мозъка.

Нестандартната за научната общност теория гласи, че човешкият мозък е съвършен квантов компютър, а душата и съзнанието са информация, натрупана на квантово ниво. Тя не може да бъде унищожена, но може да бъде предадена.

Това, което хората възприемат като „съзнание“ е всъщност резултат от ефектите на „квантовата гравитация“, разположени в рамките на така наречените микротубули.

Когато настъпи т.нар. клинична смърт, микротубулите, разположени в мозъка губят квантово състояние, но продължават да поддържат информацията, съдържаща се в тях. С други думи – телата умират, а душата се връща към Вселената и продължава да съществува.

„Ако човек умре, то е възможно тази квантова информация да съществува извън тялото, може би за неопределено време като душа“, обяснява доктор Хамероф.

Според тази теория, човешките души са много повече от просто „взаимодействия“ на невроните в мозъка ни.

Сър Роджър Пенроуз също е открил следи от съприкосновение на други вселени с нашата. Той развива квантовата теория на съзнанието.

Учените смятат, че са открили носителите на съзнанието. Елементи, които приживе натрупват информацията, а след смъртта на тялото я „сливат“.

Това са разположени в невроните белтъчни микротръбички, които преди са имали скромната роля на нещо като арматура и транспортни вътреклетъчни канали.

Микротръбичките по структура са най-подходящи, за да бъдат носители на квантовите свойства на мозъка. Те могат продължително време да съхраняват квантово състояние или иначе казано – да работят като елементи на квантовия компютър.

Вероятно е душата да съществува отделно от човека във Вселената. Може би е възможно да се появи в друг индивид, да има някакъв вид прераждане на съзнанието.

Съзнанието на квантово ниво може да съществува във Вселената, но то може да се “засели” в различни организми, включително и много по-прости от човешкия.

НП/С. Хамерхоф, Р. Пенроуз