Новини

Урокът се повтаря, докато не бъде научен. Правилата на времето

„Животът е последователност от уроци, които трябва да бъдат изживени и разбрани.“

Хелън Келър

Ще получите тяло

Независимо дали ви харесва или не, ще бъде ваше до живот. Отнасяйте се добре с тялото си и го поддържайте във форма. То ще ви служи като обвивка на истинската същност.

Ще учите уроци

Животът е едно непрестанно поучително преживяване, коeто всеки ден предоставя възможности за нови уроци. Тези уроци могат да бъдат и добри, и не толкова добри.

Но това са уроците, които са планирани от нас самите преди идването ни тук на земята.

Няма грешки

Нашето развитие е процес на експеримент, период на адаптация и защо не, грешки… Всеки ден е урок.

Състраданието е лек за суровата критика към самите нас и към другите. Прошката е не само божествена, а също така „акт на заличаване на емоционалния дълг“.

Урокът се повтаря, докато не бъде научен

Това, което се проявява като проблем и предизвикателство, раздразнение и неудовлетвореност са още уроци. Те ще се повтарят, докато не ги видим като такива и не се поучим от тях.

Нашето съзнание и способност да се променяме са основни за изпълнение на това правило. Обвинявайки другите хора или обстоятелства за нещастия е бягство, или отрицание.

Ние сме отговорни сами за себе си и за това, което ни се случва.

Уроците нямат край

Докато сме живи ще има уроци, които да бъдат научени. Отдайте се на „ритъма живот“, не се съпротивлявайте. Бъдете достатъчно смели, за да можете да признаете слабостите си.

Добре е да бъдем достатъчно гъвкави, за да се адаптираме към нещата, които ни заобикалят и не можем да променим.

Другите са нашето огледало

Ние харесваме или не харесваме друг човек, спрямо нашите предпочитания и представи. Да бъдем толерантни, да приемаме другите такива, каквито са е божествено.

Това, което правим с живота си е наше решение

Имаме всички възможни инструменти и източници, от които се нуждаем. Какво ще правим с тях, зависи от нас. Поемането на отговорност е празник за душата.

Да се научим да пускаме другите, когато не можете да ги променим е проява на благородство. „Не се ядосвайте за нищо“, казва Буда на учениците си.

Отговорът

Да вярваме на инстинктите си и вътрешен глас е не само възможност за развитие, а и път към правилното решение. По-ранните ни преживявания водят до този физически свят далеч от духовните същности, които сме в действителност.

Средата предизвиква да станем мнителни, цинични и неуверени. Ще издържим ли изпита на живота е важен въпрос?

Тези правила не са команди, по скоро са универсални истини. И когато загубим пътя си е добре да се уповаваме на тях.

Вярата в силата на духа е най-ценното благо, което Създателя е отредил за нас. Добре е да помним това.

Еnlightened Сonsciousness