Съзнание

В планетарния дух настъпват промени. Идват нови предизвикателства

В планетарния дух настъпват промени и те оказват своето въздействие върху съзнанието на всички нас хората от земната плътност.

Но с това идват и нови предизвикателства

Вие започвате да обръщате повече внимание на хората, които се намират на вашето ниво или в подобно състояние на съзнанието.

Както беше казано, много от вас са се научили да бъдат психологически невидими за онези, които могат да им причинят вреда.

Били те негативни извънземни или хора в правителството, желаещи да ви контролират и заробват.

Затова ще откривате в себе си пълна свобода и ще можете да отидете където поискате на планетата, без да се поддавате на онези, които се опитват да ви манипулират.

Следващата стъпка след психологическата невидимост е истинска физическа невидимост за онези, които се намират в третата плътност.

Християнството нарича това възнесение.

Това не е внезапно събитие – да изчезнете като струйка дим, а дрехите ви да паднат от тялото.

По-скоро това е състояние, в което вие ставате все по-прозрачни и изпълнени със светлина до тогава, докато с времето тялото не се разтвори в чиста светлина.

От време на време ще можете да се явявате на онези, които могат да ви видят, във вид на фигури, излъчващи сияние. Като изображение на светии от картините по време на Възраждането, с ореол около главата.

В крайна сметка, светлината ще стане невидима за очите на онези, които пребивават в третата плътност.

Възможен е относително кратък преходен период, когато живущите в третата плътност ще започнат да осъзнават съществуването на някакви същества от светлина, някакъв вид посещения.

Поради ограниченото съзнание, те ще сметнат това за посещение на ангел или ангел-хранител и могат да си помислят: „Днес ме споходи ангел“.

Всъщност това е бил един от вас, с вибрация около 4.8 от физическа форма, (използваме скалата за плътност, описана от Лиа и канала).

Когато достигнете вибрацията,

която наричате пета вие ставате напълно невидими за тези, които вибрират под 3,5.

В повечето плътности съществува така нареченото ниво на оптически спектър 1,5.

Това означава, че вие можете да виждате и взаимодействате с души, които се намират на 1,5 ниво над или под вашето.

Извън този диапазон става много трудно да се взаимодейства с други души.

Ето защо на нас, във висшите сфери, ни се налага да понижаваме вибрациите си няколко пъти, за да осъществим общуването.

За да можете да ни видите, се налага да понижим своите вибрации под шеста плътност. Да направим това, за нас е много трудно.

Сал Ракели