Новини

Възможно ли е съзнанието да е с квантова същност?

През последните десетилетия чрез изследване на строежа на материята и поведението на енергията учените стигнаха до изводи, които са подобни на древните мистични учения – че не материята, а съзнанието е реалността, която лежи в основата на съществуването.

Организацията на това съзнание

очевидно би разрешила противоречията, тъй като те представляват просто различни прояви на тази единствена, лежаща в основата реалност.

Но изглежда, че съзнанието вече е организирано. То е организирано в модели, далеч по-сложни и всепроникващи, отколкото вероятно можем да си представим или да повторим.

Единственото, което трябва да направим, е да разберем тази организация, да разберем и да постигнем това единство вътре в нас. Това е едно от значенията на просветлението. Разбирането е ключът, а съзнанието е вратата, която трябва да отключим.

Медитацията е създадена

за тази цел, но сама по себе си тя не е достатъчна. Съзнанието се проявява на много нива.

За да се разбере напълно и върху него да се въздейства на всяко от тези нива е необходимо да се постигне разбиране за неговата квантова същност.

Съзнанието е толкова обширно,

толкова абстрактно и толкова дифузно, че можем да изучаваме единствено неговите прояви.

Въпреки че тези прояви могат да се разглеждат от някои хора просто като воал от илюзия, със сигурност това е илюзията с най-добър ред.

Вероятно чрез разбирането на скрития ред можем да достигнем до разбиране на самото явление.

Ако ли не, в такъв случай поне притежаваме средствата, с които да пристъпим към него. Теорията за квантовата същност на съзнанието подкрепя тази хипотеза.

Все пак, подобно на първите географски карти, това е само приблизително очертание на една малка част от територията, но то надеждно ни води към по-великото откриване на истинските детайли.

Когато цялото бъде разбрано

като неразделима смес от организирани части, тогава ще можем да схванем себе си като част от това велико, удивително цяло, а вътре в себе си да бъдем завършени още веднъж.

Убежденията на ума оказват въздействие върху поведението на тялото.

Когато пътуваме из многобройните нива на съзнанието, ще видим точно по какъв начин мислите ни действително създават света, който преживяваме.

Затова системите

чрез които мислим, добиват огромно значение за цялото ни поведение и за нашите възприятия.

Ето защо се налага мнението за съзнанието като част от едно цяло информационно поле във всемира.

Това на свой ред оказва въздействие върху съзнанието, което ще създава нашите бъдещи системи.

Ние сме уловени в един самовъзстановяващ се цикъл, който може да ни задвижи по спиралата на повишеното разбиране, ако го използваме за нашия напредък.

НП/ Е. Джудит