Тайни и загадки

Възможно ли е в Родопите да съществува древна египетска пирамида?

Здравейте! С интерес следя материалите, които публикувате и сам съм увлечен от мистериите, с които съвременната наука се сблъсква постоянно от години.

Обръщам се към Вас с молба да погледнете няколко фотоса, на които случайно попаднах в Интернет пространството. Две неща са интересни относно тях: първо, там има сниман връх, който изключително много наподобява класическата египетска пирамида, и второ – мястото не е случайно. Това са Орфеевите скали.

Тъй като темата с пирамидите винаги е била много занимателна за мен, нямаше как да не обърна внимание на това изключително или природно явление, или реална пирамида, която наблюдавам на изпратените от мен снимки.

На практика – налице са поне 3 страни на пирамида, която се наблюдава от Орфеевите скали, които имат ъгъл около 50-55 градуса, което съответства на 52 градуса на голямата египетска пирамида.

Нямам идея как изглежда този природен феномен от четвъртата страна, но дори и да има отклонение от пирамидалната форма – трябва да бъде направена проверка да не е разрушение от времето, защото на практика ще бъде изключително съвпадение природата да постигне три пирамидални ръба – по-скоро може би става въпрос за „човешка ръка“ и за пирамида много по-стара от тази в Египет.

По интересното в случая обаче е мястото, на което се намира този природен феномен – в дясно от Орфеевите скали. Може би нямаше да му обърна особено внимание, ако не бях чувал историята, че Орфей е бил обучаван в Египет.

В такъв случай хипотезата този феномен да е реална пирамида започва да изглежда привлекателна и затова споделям с Вас, защото разполагате с необходимия ресурс и контакти да проверите една такава теза.

Предполагам, че един опитен радиестезист лесно може да определи на върха на пирамидата наличието на засилено силово поле, един друг вариант за проверка на пирамида е замразяване на вода, която е престояла 2-3 часа на върха на пирамида. При замръзването вътре се получава нещо като кристален вихър.

Ако не е спазена целостта на пирамидата от четвъртата страна, която на посочените снимки не се вижда – тези методи обаче няма да сработят. Със сигурност, обаче, вътре в пирамидата ще има кухи места, които могат да бъдат проверени с ехолокация.

Благодаря Ви предварително за вниманието, естествено съм наясно, че това може да са само догадки и предположения.

Но считам, че щом в Босна има пирамиди, щом в България има и легенда за богинята Бастет – шансът да съществуват пирамиди на българска територия също не бива да се подценява. Напълно е възможно дори те да са значително по-стари от тези в Египет.

С уважение, Борислав Кънчев

бел. на ред. Хипотезата на нашия зрител публикуваме без корекции на текста и заглавието.