Тайни и загадки

Загадката възможно ли Сократ да е пътувал в Космоса остава?

Древните имат изключително много заслуги в науката и математиката, които са формирали облика на цивилизацията.

Аристарх Самоски разработил хипотеза за хелиоцентричната система много преди Коперник.

А Архит изобретил парна летяща машина хилядолетия преди братята Райт през 1903.

Поради тези и други невероятни постижения се смята, че древни развити цивилизации като гръцката и китайската били дори още по-напреднали отколкото се смята.

Според някои историци те дори били способни да пътуват в космоса.

Древен космически полет?

Цитат на Сократ е един от източниците предизвикали подобни хипотези и спекулации.

„Нещата, които могат да бъдат видени отгоре са дори още по величествени от нещата от нещата в този наш свят.“

И още цитати: „Ако мога да разкажа една история Симиас, за нещата на тази земя, които са под небесата и какви са те, струва си да се чуе.

Отгоре земята изглежда като тези топки, които са покрити с 12 кожени парчета. Тя е разделена на кръпки с различни цветове. Цялата земя е покрита с тях и те са много по-ярки и чисти от нашите.“

Те са по-многобройни и по-красиви от тези, които виждаме тук. И тези кухини на земята, които са пълни с вода и въздух изобразяват невероятни цветове, които блещукат между другите.

Цялостта създава един продължителен ефект от разнообразие. И на тази прекрасна земя нещата, които раста, дърветата, цветята и плодовете са също толкова красиви.

Планините и камъните са сякаш по гладки, по прозрачни и техните цветове също са по-красиви от нашите.“

Описанието на Сократ за земята, изглеждаща отгоре като голямо цветно кълбо, звучи като Земята, която днес наблюдаваме от орбита.

Според някои хора това е доказателство, че Сократ всъщност видял повърхността на Земята от Космоса.

Друго обяснение е, че той имал достъп до архивите на друга антична цивилизация, способна на космическо пътуване.

Дали е възможно древните гърци да са имали достъп до технологии, за които човечеството и учените все още не подозират.

Научните знания на древните

Други по-ранни цивилизации, като Египет и Месопотамия също са познати за развитата им астрономия.

Но тези цивилизации използвали науката по други причини. Науката имала практическа цел, като съставянето на календар.

Причината за необясними феномени и събития все още били боговете. Механизмът на Космоса бил обгърнат в митология.

Но жителите на юг от нас започвайки с Талес, използвали науката по различен начин – за да добият по-добро разбиране за Космоса.

Повечето от идеите и обяснения на философите преди Сократ са погрешни от гледна точка на модерната наука.

Но те били значителни, тъй като били едни първите опити да бъдат използвани естествени, а не свръхестествени обяснения за случващото се във физическия свят.

ancient-origins.net