Новини

Великите неща, които се случват след едноседмично мълчание

Обричането на мълчание е известно още като „Мауна“ в хиндуистката философия.

Това е практика, която е предназначена да помогне за достигането на нови нива и осъзнаване на вътрешната сила.

Ето четири неща, които ще се случат при обричането на мълчание за поне една седмица:

Тласък на вашето възприятие и сетива

След като вече не отделяте толкова много енергия за ненужни мисли и думи вашите сетива се усилват.

Начинът, по който възприемате реалността буквално се променя. Цветовете са по-богати, звуците са по-плътни. Вашата връзка със света става все по-сетивна.

Определението за това, кои сте вие се променя или изчезва

Обетът на мълчание не ви позволява, да се подготвите или реагирате за каквото и да е.

Обстоятелствата и ситуациите, които възникват в живота ви, вече не могат да бъдат обработени, чрез използване на думи и оправдания.

Можете да съществувате само така, както сте в момента.

Правилното и погрешното престават да съществуват

Нещото, от което много хора се борят да се освободят е идеята за „добро и лошо“.

Доброто и лошото са вкоренени в нас от деца. Направи нещо добро – получи похвала. Направи нещо лошо – получи наказание.

Реално доброто и лошото са само субективни термини. Ние прилагаме значения на нещата.

Когато се откажете от вашата обществена идентичност и просто започнете да съществувате, вашата енергия започва да се свързва с енергиите и вибрациите около вас.

Вместо да бъдете твърди и статични, вие ще постигнете плавност, ще започнете да се движите по течението на живота.

Умът ви спира да използва думи, за да си обясни нещата

Езикът е инструмент, който хората използват, за да общуват помежду си. Всяка дума е създадена, за да предаде определена идея, чувство или емоция.

Думите ни държат в капана на техните ограничения. Имали ли сте чувството, че думите не ви достигат, за да обясните някакво преживяване?

Обетът на мълчанието не позволява на ума ви да използва думи. Когато вече нямате думи, с които да мислите, умът ви започва да се изпълва със самите преживявания.

Мислите ви прерастват в чувства, които ви карат да видите света по различен начин.

Най-трудната част от това е частта, в която трябва да се освободите от всичко.

Обетът на мълчанието ви помага да стигнете до там, но в крайна сметка трябва да сте в състояние да разберете, че за да постигнете напълно тези ефекти, трябва напълно и честно да се откажете от думите си и от традиционния начин на мислене.

Да се отпуснете и да се оставите по течението е нещо, което трябва да си позволите да се случи естествено.

Източник: Еxpanded Сonsciousness