Съзнание

Виденията на известен футурулог за света през 2100-та година

След 50 или 100 години ще летим до Марс, ще използваме енергия от центъра на Земята, ще ни лекуват роботи и ще разберем тайната на живота.

Всичко това звучи невероятно, но е напълно възможно бъдеще. Американският професор футуролог Мичио Каку прави прогнозата си за бъдещето на човечеството на базата на най-новите технологии и тези, които все още се развиват.

През 2030 година в целия свят контактните лещи за очи ще бъдат много активни. С тяхна помощ хората могат да влизат онлайн. Тези разработки вече се провеждат във Вашингтонския университет.

В лабораториите, въз основа на ДНК на пациента, ще се създават части от тялото и отделни органи.

Ето защо няма да са необходими донори за заместване на органите. Ще има специални устройства, чрез които само силата на мисълта ще може да пише писма, музика и да работи на компютър.

През 2070г. хората ще започнат върнат към живот изчезнали древните животни. Те ще започнат да мислят сериозно за това как да съхранят, с помощта на ДНК, най-възрастния човек.

Застаряването на човека ще бъде забавено. Вече ще се разработват стотици технологии, с помощта на които в бъдеще ще бъде възможно да се удължи човешкият живот. Такива експерименти и в момента се провеждат върху животни.

2100 година ще бъде времето, когато ще бъде епохата на „програмируемата материя“. Вече има малки модели на проекта.

Те могат да бъдат под формата на плочи, пирамиди, под влияние на електрически заряди. В бъдеще това може да е глобален мащаб.

Хората ще могат свободно да пътуват през космическото пространство чрез големи кораби.

За да може да търси живот във Вселената, човечеството ще създаде много малки устройства с размер на един бутон.