Новини

Вселенските закони, които помагат за прочистването на кармата

Законът на кармата

Предназначението му е да донесе хармония и баланс. Ние създаваме Карма чрез нашите намерения, мисли, емоции, думи и действия.

За да живеем хармонично ние трябва да опознаем тази енергия и да разберем какъв е нейният фокус.

Законът на мъдростта

За да бъде мъдър, човек трябва да се възползва от болката в живота си и да опознае себе си.

Мъдростта е знанието какво трябва и какво можем да променим, и какво не можем.

Законът на прогреса

Мъдростта идва чрез духовното развитие. Ние трябва да се издигнем и емоциите и егото си и да следваме пътя на душата.

Законът на промяната

Всичко, което виждаме около нас е енергия, която е в постоянно движение.

Ние всички сме души, пребиваващи във физически тела за един безкрайно кратък момент във вечността.

Нищо във Вселената не е вечно, всичко се променя.

Законът на единството

Изглежда, сякаш Вселената е съставена от безброй много различни по природа елементи.

Много от нас се чувстват дистанцирани от обграждащия ни свят. Всеки е сам за себе си. Но всичко това е илюзия.

Всичко е едно цяло. Нашите действия се отразяват върху всичко в тази реалност, без дори да го осъзнаваме.

Законът на изобилието

Вселената е подсигурила, че всички ще получат това, от което се нуждаят.

Въпросът е дали те ще се възползват от знаците и шансовете, които са им предоставени.

Законът на осъзнато откъсване

Ние прекарваме само определено време тук, на Земята.

Ние не трябва прекалено много да се привързваме към материалното, било то хора или предмети.

Прекалено силната връзка води до енергиен дисбаланс. Абсолютната връзка с Вселената създава този баланс.

Законът на приемането

Приемането носи хармония. Докато съпротивата идва от страха. Хората най-често се превръщат в това, срещу което се съпротивляват.

Законът на триединството

Тяло, ум и дух. Егото управлява тялото, интелигентността управлява ума, а душата управлява духа. Те трябва да са в хармония.

Законът на божественото

Щом осъзнаем, че божествената енергия е заложена във всеки един от нас, тогава тя ще се прояви.

Законът на цикличността

Нашите животи са съставени от различни цикли. Те обикновено продължават от 9 до 12 години.

Законът на съдбата

Съдбата е съставена от различните преживявания и уроци, които са ни предписани в живота.

Всеки човек има различна съдба, която трябва да бъде изпълнена, за да можем да преминем към следващия си живот.

Законът на Дхарма

Висшата цел на всичко съществуващо трябва да е в синхрон с Вселенския закон, със Създателя. Хармонията на Дхарма влияе върху нашата Карма.

consciousreminder.com