Хипотези

Джорджия Николова: Ние сме кондензираното съдържание на самия Творец

Различни автори и изследователи теософи спорят хилядолетия без да намерят отговор на въпроса: Кой е Той? Религиозни водачи по целия свят се представят за негови наместници. Други обясняват Божествената частица толкова смело и категорично, че самият Създател вероятно се усмихва загадъчно на човешката непросветеност – така започва разговорът ни с Джорджия Николова.

С. Керев: Бог е най-висшата реалност в монотеистичните и в някои политеистични религии. Това е определението за Всевишния създател, който четем в световната енциклопедия. Какво е твоето?

Дж. Николова: То е всеобщо, което всеки подсъзнателно има като разбиране за Твореца – като начало на всичко. Твoрецът – като началото, което е във всичко. И всъщност, по този начин, обобщавайки целия свят и всички микро и макро Вселени в себе си. Цялото Творение – най-малкото и най-голямото. Най-малкото като начало на света, най-голямото като целия свят, цялото Творение, всички ние, които сме вътре. И затова е всеобщо. Всеки подсъзнателно осъзнава присъствието на тази сила, на тази единствена величина, създаваща всичко. Но ние, хората, понякога разглеждаме неговото присъствие като нещо индивидуално. Което пак има, разбира се, много дълбоки причини. Но Творецът – той е във всяко нещо. Той е Всичко, и се проявява във всички аспекти от себе си.

С. Керев: Голяма част от хората си задават един винаги доста дълбок въпрос: Какво е имало преди Бог?

Дж. Николова: Това са наистина много интересни въпроси, но винаги на тях отговарям с един такъв дисциплиниран метод, който, все пак, е много съществен. Понеже хората, примерно, си мислят: Какво е преди Бог? А те още не са минали по пътеката да осъзнаят какво е Бог. Тоест хората винаги имат един такъв механизъм да усвояват знанията, за които още не са готови, преди да са усвоили това, за което са готови. И в момента, в който човечеството усвои цялото познание за Вселената, осъзнае съдържанието на Бог, тогава ще може да мине отвъд това. Затова, дори някой човек да знае това познание, той не може да го даде, защото с това се нарушават законите, и по този начин той трябва да приеме тази отговорност индивидуално. Но всъщност, какво е било преди Бог? Дали сме били всички ние преди Него или Той преди нас? Това са много интересни теории – дали в Него преди самото Творение като импулс, сътворяващ цялата Вселена, е имало нас, вече направени? Или пък ние сме създали Него, или той е създал нас, или двете едновременно? Все пак това е една сериозна идея, която ние, вървейки по пътя, осъзнавайки какво е Бог, можем да видим преди това. По същия метод действат хората – осъзнавайки кои сме ние, можем да осъзнаем кой е Бог. По същия начин, осъзнавайки кои сме ние, осъзнавайки кой е Бог, можем да стигнем и отвъд това. Но има последователност. Познанието е нещо много последователно, нещо много принципно, следва определени моменти на развитие. Не можем, примерно, дори и да желаем да обхванем това нещо. Не можем да разберем какво е било преди това, но няма никакъв смисъл, защото ние няма да можем да усвоим това познание. По същия начин както много хора, живеещи в определени рамки, не могат да усвояват съдържанието на това, какво е Бог. Просто защото рамката не позволява те да надхвърлят познанието си.

Синът на Бог е общувал свободно с бедни и богати
Синът на Бог е общувал свободно с бедни и богати/сн. НП – Tiziano Vecellio – Pieve Di Cadove

С. Керев: Необходимо ли е да има посредници между Бог и неговото създание – Човек? Негово създание ли е човекът?

Дж. Николова: Зависи от кой аспект го разглеждаме. То всичко е негово творение, абсолютно всичко. Дори ние да изследваме теориите за това, че човекът може да е с извънземен произход, ние по логика можем да преценим. Има теория, че човешкият геном е възникнал от намеса чрез извънземни цивилизации, с пришълци, с най-различни намеси, които пак са следствие на божественото. Така че по тази логика ние можем да съдим, че независимо кой е бил всъщност геномния създател на човечеството, той пак е създаден от Творецът. Така по най-дълбоката логика на нещата – естествено, че човекът е част от Бог. Естествено, че човекът неслучайно е бил описван като едно обобщение на божественото съдържание.

С. Керев: Тоест?

Дж. Николова: Тоест, ние като потенциални личности, потенциални елементи във Вселената, сме кондензираното съдържание на самия Творец. Неслучайно ние имаме толкова информационни полета от миналото и от сегашното, които се опитват да ни насочат към размислите за това, че ние сме сътворци. Че ние имаме определена функция, която можем да мислим, че е сходна на тази на самият Творец. Като цяло всичките цивилизации, които съществуват – земни, подводни, в космоса; те също имат тази възможност да достигнат твореца, но ние като един вид водачи на тази идея, сме човешкия вид, които ще помогнем на другите цивилизации да постигнат това нещо. Което, естествено, е породило много конфликти във Вселената – те са много – когато ги разглеждаме от една гледна точка. Разглеждайки даден конфликт от много гледни точки, конфликт няма, има смисъл, който е Божествен. И така се получава, че ние с цялото това кондензирано съдържание на божественост в нас самите. Имаме възможността да помагаме дори на други цивилизации да добиват тази опитност да бъдат сътворци.

С. Керев:  За кого е непознато понятието „душа“?

Дж. Николова: То е познато за хората, като термин, като дълбок замисъл все още хиляди години се опитваме да си обясним. Но така се получава, че ако ние имаме космически цивилизации, то във всичките епохи в съществуването на човешката раса, е имало представители и от други цивилизации, които са в човешки форми. Това не е нещо критично, това не е нещо нелогично. Това е нещо съвсем естествено, което постоянно се случва. Когао хората имат липса на познание, обикновено те се страхуват, те се притесняват от тези факти. Но така се получава, че когато човек приеме единственото познание, че всички неща, които са част от Творението, са всъщност самото Творение, което е Бог, което е Мир, което е любов. И което ни е дало на нас живот, тогава нямаме проблем с нищо. Това е единствената логика за мира в живота. Това е от философското разглеждане на нещата. Но ние имаме всичките тези цивилизации, които периодичо слизат на земята в човешки форми. И когато ние разглеждаме една личност , която е дошла от друга цивилизация на земята, тя идва с определена мисия. Например, тя доставя определена енергия, определено познание на нашата човешка цивилизация. Но от друга страна, самата човешка цивилизация доставя на тази душа развитие, което после продължава от там, от където душата е дошла. Това е много съществен обмен, който се случва навсякъде в хилядолетната история на Творението. Това не е нещо ново, това е нещо, което е описвано в свещените писания. И както темата за преражданията я има във всичките свещени писания, по същия начин я има и за т.нар. посетители на земята.

Създателят е бил видим за строителите на Пантеона в Рим/сн. НП
Създателят е бил видим за строителите на Пантеона в Рим/сн. НП

С. Керев: Неотдавна НАСА започна да изготвя наръчник за контакт с извънземни цивилизации. ЦРУ започна да разсекретява документи за контакт с такива цивилизации. Френската агенция за астронавтика направи същото. Всемогъщата КГБ сега ФСБ прави това. Днес ти казваш за свързаност с такива цивилизации. Какво се случва та така често започва да се говори на тези теми?

Дж. Николова: Първото което е, има едно търсене. Това е нещо, което е дълбок механизъм в човешкото съзнание – търсенето. Когато нещо е непознато за нас, ние искаме да го разберем. И естествено, че за да може това да се случва, е необходимо да има определени условия. Примерно ако ние преди 300г се бяхме опитали да търсим живот, тогава беше друга програмата на човечеството. Но сега условията са такива, че ние, работейки в определени вселенски или човешки, или планетарни дела, сме стигнали до такъв момент, че да можем вече да отворим съзнанието си към тази нова информация, която естествено е стара информация.

С. Керев: Вечността на Твореца – Всъщност, добре ли е да бъде задаван този въпрос?

Дж. Николова: Да, добре е, от неговата ползотворна гледна точка. Този въпрос, можем да приемем, че е единствения въпрос, който ние си задаваме по безброй много начини. Но този въпрос е много полезен за всеки, който си го зададе, независимо от неговите мотиви за живота, идеи. Дори само от изследователска гледна точка, човек, замисляйки се за Отеца, който е създал всичко, като един Прародител на Творението, това вече попълва необходими нужди в него. Например, ако ние имаме този въпрос: Как може Творецът да е вечен? – ние можем в търсенето на този отговор да си обясним всичко останало. А пък в един момент може и на този въпрос да си отговорим. Но обикновено хората правят обратното – те искат като си отговорят на този въпрос, да си отговорят на всички останали. А пък красотата е в изследователската дейност, която дава много опитност и много интересни образователни методики. Говорим за вселенски закони, които са принципен механизъм на Вселената, поддържащото звено на Вселената. Които при най-големите престъпления и нарушения, те не се изменят. Това е една константа, която нито се променя, нито се изменя. Това са принципи на поведението на самия Творец. Как Творецът е толкова съвършен и вечен, че да създаде всичко останало, това са вселенските закони, всъщност. В т.нар. философски учения разглеждаме вселенските закони, като дори можем да приемем Библията и всичките свещени писания като едни наръчници за вселенските закони, в малко мащабен вид. Дори 10-те Божи заповеди, или определените догми на всяка една религия. Те функционират като такъв метод за вселенско възпитание. Но широтата на Твореца е много мащабна, защото е гъвкава материя. Това е най-гъвкавата материя в цялата вселена, заради причината, че когато имаме един вселенски закон, той прави най-доброто за цялата вселена. Т.е. ако един човек се научи на вселенските закони, който всъщност е един закон, но той има много други разновидности, много други пътеки, но една единствена пътека – на любовта.

Църквата в село Златолист крие тайни послания за любов
Църквата в село Златолист крие тайни послания за любов/сн. НП

С. Керев: Ще те прекъсна тук, за да ти задам въпрос, който милиони хора си задават в един изключителен момент: Как може да съществува Бог, който позволява убиването на толкова много човешки същества?

Дж. Николова: Да, това е много интересно, точно затова си говорим в момента. Вселенските закони – това е един закон, който е законът на любовта. Ние имаме един престъпник, който иска да убие някого.

С. Керев: И го убива.

Дж. Николова: И го убива. Но ние имаме едно събитие. Ние не гледаме цялото творение в този момент, какво отношение има това убийство. Тоест, по единствения закон на света, който е законът на любовта, който ние описваме, Бог е любов, казваме. „Как може Бог да е любов, пък да има престъпление, несправедливост?“ За всичко упрекваме Него. Но тук идва моментът, че ние не търсим дълбоките причини на нещата, ние гледаме повърхностното събитие: някого е убил някой друг. Но ние няма да се замислим дори, това също има дълбока причина да не се замисляме толкова дълбоко, че това нещо точно в този момент, може да е най-доброто за цялата вселена. Не само за човекът, който ще бъде убит – това може да е лошо за него, по човешкото разбиране за добро и лошо. А пък по всички други параметри това да е много хубаво. Тогава, това лошо ли е или добро? Това престъпление ли е, или е нещо, което помага на вселенското развитие? Това е вселенския закон – ако един човек се опита да разбере механизма, по който функционира Вселената, и неговото поведение стане най-полезното за всички аспекти на Творението, той става Сътворец. Изследвайки закона и принципите, които са най-подходящи за всички, ние можем да станем сътворци. Можем да имаме този мащаб. Това е тайнство, това е нещо, което не се допуска да бъде познавано от хората. Но това е един постоянен стремеж на човека.

С. Керев: Не се допуска да бъде познавано от хората, какво имаш предвид?

Дж. Николова: Имам предвид, че това години наред е било прикривано.

С. Керев: Кое, тази информация, за която говориш?

Дж. Николова: Тази информация, която ние говорим за неща в абсолютния им мащаб. Всички знаят, че хората са Сътворци, да кажем. Всички знаят, че има силен вселенски закон, всички знаят, че има престъпления. Обаче механизмът на свързване на тези детайли, ние не го осъзнаваме, нито пък го прилагаме. Всичко е в приложението на нещата, защото самото знание – то го има описано, и винаги е съществувало. Но с това знание, което имаме, то намира приложение във всяка епоха, всяка ситуация. То е гъвкаво.

С. Керев: Заложено в нас.

Дж. Николова: Да, дълбоко заложения закон на любовта в нас, намира приложение във всяка ситуация. И по друг начин – това е методиката на нещата, ние да не гледаме нещата от една гледна точка. Да се питаме въпросите, но да си ги отговаряме от различни гледни точки, така че да видим тяхната цялост. По този начин ние можем за първи път да постигнем поведение, което да не пречи на никого, това е мир. Да не пречи на престъпниците, да не пречи на светците, във всичките посоки. Защото това именно е Небесния Творец. Той е дал свобода на всички, дал е енергията на любовта. Давайки тази свобода, вече всеки един аспект от него , всяка една личност има избора как ще я прилага. Някои хора са драматурзи, и я прилагат по-драматично. Други я прилагат, както си мислят, че е най-добре за тях. Трети я прилагат по най-добрия за всички начин. А всъщност ние всички имаме възможност да бъдем като небесния Отец, който във всяка една секунда прави най-доброто за всички. И тогава дори за един елемент, на момента това да се счита за неподходящо, то винаги в следствията на нещата, това ще се отблагодари и на него, така че да бъде и най-доброто и за него. Защото това е принцип, това е постоянния задвижващ механизъм на Вселената – всичко, което се случва, да се свежда до най-доброто за всички, а не само за един човек. И това е основен закон между свободната воля и Божията воля. Това е свързващия елемент на свободната воля с Божията воля.

Творецът се открива на всеки човек индивидуално/сн. НП
Творецът се открива на всеки човек индивидуално/сн. НП

С. Керев: Но как, например, 7 милиарда човешки същества да се възпитат и да изповядват този закон?

Дж. Николова: Той е загатнат навсякъде. Ние имаме този закон в Корана, Библията, във всички древни познания от предходните епохи. Но най-важното е, просто човек да реши да измести фокуса си върху цялото, а не върху индивидуалното. Защото тогава индивидуалното се подрежда. Но не винаги, когато работим за индивидуалното, може това да се подреди за цялото. А всеки човек, дори най-големите престъпници, иска да живеят в този мир. В тази възможност да правят най-доброто за всички. Този Божи закон на любовта позволява. Не е логично ние да казваме, че Бог е любов, а същевременно да си мислим: Да, той ни даде престъпление, той ни даде трагедии, войни, глад, болести, в това има смисъл. Който е предвиден. Небесният Творец е достатъчно предвидлив и прави това, което ние можем да предвидим, така че за всяко едно действие, което се случи, да последва една неутрализация, която да е по Божия закон. И това историята го показва изключително съществено, това не е нещо ново. Това е ново познание в приложението, но като информация ние го имаме във всичките епохи и религии. Това не е нещо, които ние не знаем, дори. Това е естествен механизъм на хората. Когато имаме ние нещо трагично, което можем да направим, и нещо хубаво, което можем да направим – дуалната методика за изказ, тя е също много съществена, това е много относително. Добро, лошо, и т.н. Единствено ние можем да кажем „добро“ и „лошо“ на нещо, ако гледаме от една гледна точка за определен момент. Но и най-големите трагедии – те имат Божествен промисъл, така че да се балансира в последствие. Ако не в момента, в който се случват.

С. Керев: Довърши…

Дж. Николова: А самият Творец е предвидил още преди ние да се сетим за това, че можем някоя трагедия да сътворим, да я насочи в благото на всички.

С. Керев: Така да приключи тази наша среща, благодаря ти.

Дж. Николова: Благодаря също.