Тайни и загадки

Денонощието преди милиард и половина години. За Луната, която тогава не я е имало

Никой не може да каже защо на американските учени им е необходимо да се изясни продължителността на денонощието на нашата планета преди един и половина милиарда години.

Но самото изследване разкрива

много измами в областта на науката и доказва, че тази теория може да се побере всичко.

Днес скоростта на отдалечаването на Луната от Земята е известна − 38 милиметра годишно. При това Земята, благодарение на лунните приливи, постепенно забавя своето въртене.

А поради това изглежда, че е лесно да се изчисли продължителността на денонощието на нашата планета преди един и половина милиарда години и тогавашната орбита на Луната около Земята.

Но всичко се оказа не толкова просто

Ако от днешните цифри за отдалечаването на Луната от Земята започнем да смятаме назад, то преди милиард и половина години Луната не би трябвало да я е имало.

Тя (според изчисленията) дотолкова би трябвало да се е приближила, че нашата планета би я разкъсала на части (проф. С. Мейерс от UW-Madison).

Излиза, че тогава Луната не е съществувала,

което отдавна е потвърдено и без тези изчисления − според древните ръкописи и легенди (легендите не се раждат случайно), нея не я е имало дори преди няколко десетки хиляди преди години.

Но американските изследователи решиха, че тези „неудобни данни“ не трябва да се вземат под внимание.

Те отхвърлиха и двете теории за изкуствения произход на нашия „естествен“ спътник, които се различават само в едно, кой го е направил − една от най-древните цивилизации на самата Земя, предшестващи човечеството, или извънземните?

И то при положение,

че именно американците доказаха, че Луната е куха и кънти при удар като метална камбана (изкуствено създадена от титанова обвивка).

И това, отново, въпреки огромния принос на всевъзможните американски изследователи, включително сътрудници на НАСА, към теорията, че Луната е заета от извънземни.

Всичко това никак не смути професора по геофизика в университета на Уисконсин-Мадисън Стивън Майърс, който оглави тази група американски изследователи.

Ето какво пише той в списание PNAS:

За да разберем реалните процеси, които са влияели на въртенето на Земята, взехме под внимание не само на циклите открити от сръбския астрофизик Милутин Меланкович (влиянието на Слънцето и Луната), но и теорията за „орбиталния хаос“ на френския астроном Жак Ласкар (числените изследвания на еволюцията на планетите за огромни периоди от време са безсмислени).

Също така изучавахме и камъните с възраст един и половина милиарда години − например, седиментните скални образувания на Сямалинг в северната част на Китай, както и проби от Китовия хребет в южната част на Атлантическия океан.

Благодарение на това ние разработихме нов метод, който позволява да се съпоставят едни или други астрономически данни с геоложките находки.

Това ще ни помогне да се „огледаме“ в далечното минало на нашата планета, за да разберем по-добре причините за днешните климатични изменения.

Но, както отбелязват много експерти от статията на Мейерс, където той с такъв апломб назовава цифрата на въртенето на Земята преди милиард и половина години (18 часа, 41 минути).

Не е ясно как това ще ни помогне

да разберем съвременните геоложки и климатични процеси на планетата. Освен това, манипулацията на едни факти и явното пренебрегване на други, просто озадачи мнозина учени: защо изобщо е било необходимо това изследване?

Нима само за да се докаже, че в далечното минало нашата планета се е въртяла малко по-бързо?

Та нали тази цифра е крайно съмнителна, а да не говорим за стойността на такова половинчато (възможно поръчково) изследване.

НП/PNAS