България

Заблуждават ли ни, че траките са нямали писменост?

Най-ранната писменост в цял свят не е изобретена в Месопотамия. Или дори страната на пирамидите – Египет.

Знаците по керамиката от Градешница, Караново, Хотница и други места предхождат шумерския клинопис и египетските йероглифи с около 1000-2000 години.

Те са ярко свидетелство за невероятните способности на предците ни. Жалко е само, че в миналото съществуваше и все още съществува яростна, дори фанатична съпротива против виждането, че траките не само са имали писменост, но и че са първите хора изобретили буквите.

Създадена и усилено поддържана заблудата е, че дедите ни са заели гръцката азбука при направата на надписите от Ситово, Кьолмен, Езерово, Браничево, Дуванлий, Надарци, Самотраки, Гордион, Птерия, Тиана, Даскилеон.

Писмените знаци от тези места са различни и не са копие на която и да е гръцка азбука.

Алкидамант определя не кой да е, а тракиеца Орфей като създател на буквите.

Непопулярното твърдение на гръцкия автор е подкрепено от свидетелството на Диодор Сицилийски, който е напълно уверен, че хората, ползвали най-старите букви, са траките Орфей и Лин.

Малцина сънародници знаят за откритието на Пeтер Ван Сусберген, който спомена преди доста време за значителния брой на тракийски лични имена, срещани в минойски и микенски документи. Като пример могат да се посочат Арей, Диза, Питак, Резос, Котело.

Доста преди Хаарман и колегите му да открият връзката между Тракия и остров Крит, Владимир Георгиев отбеляза сходството на знаци от ранната критска писменост и тези от Градешница и Караново.

Тези данни показват, че създателите на минойската и вдъхновителите на микенската писменост са нашите деди.

В древността са наричани траки, а в по-нови времена са познати под името българи.

Има и други доказателства за това, че без предците ни нито минойската, нито микенската писменост щяха да възникнат.

Автор: Павел Серафимов, sparotok.blogspot.bg