Новини

Загадъчната легенда за червената нишка на съдбата

Древна азиатска легенда гласи, че боговете връзват невидима червена нишка около глезените на мъжете и жените, предопределени да бъдат заедно.

Двете души приели задължително полярните образи на мъж и жена ще изживеят “историята на живота им” независимо от момента, мястото или обстоятелствата.  

Червената нишка може да се заплита, свива или разтяга, както често се случва, но не може да бъде прекъсната.

Ние сме създадени по двойки и пътуваме през живота в търсене на съдбовния спътник. Всеки път, в който се влюбим, чувстваме, че това е той или тя.

Разбиваме сърцата си многократно в търсене на точния партньор. И това е част от целия процес, защото когато го намерим, притежаваме опитност или умение за самоанализ.

В този момент сякаш нещо се отключва в същността ни и разбираме защо сме преминали през трънливите пътеки.  

Този човек е нашата душа и ние често “проиграваме сърцето ни”, за да го намерим.

Това вярване е много популярно в Япония, както и архетипна история за обединяващо звено на интимност в Китай.

В действителност легендата е разпространена в цяла Азия, но в Япония тя е напълно интегрирана от културата на страната.

Съществуват обаче няколко културни разлики в предаването на историята, въпреки универсалното, финално послание.

Япония и преоткриването на избраницата

Разликите започват от мястото където се намира съдбовната нишка.

В Япония червената нишка е прикрепена не към глезена, а към малкия пръст на ръката на всеки от избраниците. И без значение колко време отнема на двамата свързани “свише”, те ще се срещнат.  

Японската версия на легендата обикновено предава историята за момче, което казва, че никога няма да се ожени. Тогава богът познат като “Лунният старец” му се явява и съобщава, че е предопределен за момиче чрез връзката на червена нишка.  

Възмутен от това, което научава, момчето открива момичето и хвърля камък по нея изричайки отново, че той не желае да се ожени.

Младият мъж продължава житейски си път и никога не се влюбва. Докато един ден не среща момиче, чието лице е покрито с воал.

Срещата е завладяваща и момчето усеща силен порив на любов. Тогава той пита момичето защо е покрила лицето си. Тя му отговаря, че крие белег на лявата вежда вследствие от удара на камъка отправен в ранните години на момъка. 

Гневът срещу съдбата 

В китайската версия на легендата млад мъж е на път да се ожени. 

Тогава Бог му казва, че не се жени за правилната девойка посочвайки му червено конче окачено на глезена на невръстно дете.

Яростен,  мъжът подпалва къщата на бебето и в крайна сметка си взима грешна съпруга. Животът му е празен и нещастен.  

Тогава той получава втори шанс. Клетият мъж открива избраницата си, която оцелява след пожара.  

Легендата в Китай гласи, че древният лунен бог на любовта и брака Юе ся Лао Рен поставя червените конци още при раждането на хората. 

Смята се, че колкото по-дълга е нишката

толкова повече двамата избраници са далеч един от друг и ще преминат през различни препятсвия преди да се открият.

Легендата за червената нишка в нашето съществуване предава урока за дълбоката вяра в любовта. 

Днес, повече от всякога, в общество на инстантно и виртуално “свързване” идеята за предопределеност ни припомня, че притежаваме силата да търсим дълбоко любовта. 

Както и да не забравяме, че понятието за свободна воля работи в едно определено, съдбовно пространство. 

Източник: magiquelife