Новини

ЗАГАДКАТА СЪС СЪТВОРЕНИЕТО на Вселената се задълбочава

Не е възможно стандартният модел за това как е възникнала Вселената да е правилен, твърди Джералд Гейбриълс, професор по физика от Northwestern University.

Грешната представа за сътворението

„Ние знаем, че този модел е грешен, но не можем да докажем точно с какво. Трябва да сме много предпазливи, ако допуснем, че сме по-близо до решаването на мистерията, но имам надежда, че се доближаваме до истината.“

В проучването, чийто ръководител е Гейбриълс, участват и редица други изследователи от Northwestern University, Харвард и Йейл.

Те изследват формата на заряд на електрона с невероятна прецизност и потвърждават, че е перфектно сферична.

„Ако бяхме открили, че формата не е кръгла, това щеше да е най-голямата новина във физиката за последните десетилетия“, твърди Гейбриълс.

„Но това, което открихме е също толкова значимо, защото затвърждава Стандартния модел на Физиката на елементарните частици и изключва алтернативни теории.“

Стандартният модел описва повечето от фундаменталните сили и частици във Вселената. Той е математическа картина на реалността и досега никакви лабораторни експерименти не са могли да го оспорят.

Стандартният модел не обяснява Вселената точно

Но има учени, които се съмняват във верността му, тъй като не може да обясни появата на Вселената.

С цел да „поправят“ теорията много алтернативни модели гласят, че сферата на електрона всъщност е асиметрично сплескана.

Това би било възможно, ако неизвестни тежки субатомни частици влияят на електрона и променят формата му.

Тези частици може да са отговорни за някои от най-големите мистерии на Вселената и биха обяснили защо Вселената е изградена от материя, а не от антиматерия.

Проучването вече е публикувано в списание Nature.

dailygalaxy.com