Съзнание

Защо най-вероятно притежаваме дарбите и способностите на Иисус?

Религията окуражава йерархичността и възхвалата. Християните например се молят на Иисус Христос и Бог.

Все пак молитвата може да е нещо удивително за осъществяване на по-силна връзка със самите себе си. Както да ни донесе комфорт и насока. 

Но търсейки отговорите извън самите нас, от външен Бог, това не ни дава нужната сила. Ами ако приемем, че имаме абсолютно същите „сили“ като тези на Иисус? 

„Радиочестота“ на Иисус

Ако се вгледате внимателно в неговите учения ще видим, че Иисус всъщност канализирал „Бог“ през себе си. 

Множество християни вярват, че Иисус бил единствения Божи син, което не е истина. Бог е всичко, което е – съзнание, източник, единство. 

Това не е някаква по-висша сила, това сме самите ние. За това и вие и всеки друг притежава „божествените“ сили на Иисус. 

Какво е Христово съзнание? 

Христово съзнание е просто друг термин за просветление. Това е състоянието, в което намираме истината, чрез завършването на процеса на възнесение, по същия начин, по който Иисус го е направил. 

Според ученията на Патанджали, Христовото съзнание или Самадхи, може да бъде постигнато чрез медитация или чрез пълното отдръпване от сетивните усещания. 

Истинското ни естество не може да бъде видяно, докоснато, чуто, вкусено или помирисано, защото това са триизмерни качества. Вие сте душа, която се преражда в тялото, за да има човешко преживяване. 

Иисус Христос осъзнал това и се опитал да го сподели с масите. Но триизмерната реалност се опитва да пренасочи фокуса ни, като окуражава да търсим отговорите извън нас.

Точно това направили и хората, когато видели какви сили имал Иисус. Те започнали да го възхваляват и все още го правят. Считат го за някакъв вид божество и го наричат Божи син. 

Редица духовни учители днес, като Екхарт Толе и Дийпак Чопра, ни окуражават да разпознаем истината за религиите.

Те не са толкова различни колкото може да изглежда, тъй като насърчават да погледнем навътре и да намерим истината за божественото във всички нас. 

Както пише Екхарт Толе:

„Всички религии са еднакво грешни и еднакво истинни, в зависимост от това как биват използвани. Те могат да бъдат използвани да служат на егото, но те могат да служат и на истината. 

Ако вярвате, че вашата религия е Истината, вие я използвате да служи на егото. Използвана по този начин религията се превръща в идеология и създава разделение, и конфликти между хората.

Служейки на Истината, религиозните учения представляват карта оставена от пробудени индивиди, която ни показва пътя към нашето собствено пробуждане.“ 

Collective-evolution 

заб.ред. Статията отразява личното мнение на авторите, което не е задължително да приемате за меродавно.