България

Заветът на Бялото братство и паневритмията до седемте езера

Ако посетите Седемте рилски езера в средата на август, ще видите големи кръгове от хора, всички облечени в бяло, изпълняващи специален набор от танци и упражнения край езерата.

Това са последователи на движението на Универсалното бяло братство, които танцуват паневритмия, свързвайки се помежду си и с природата. Прочетете, за да откриете историята зад танца и неговата философия.

Произход на Паневритмията

Паневритмията произхожда от духовните учения на Петър Дънов, известен още като Беинса Дуно (1864-1944), най-влиятелният български духовен водач, създал своя собствена форма на езотерично християнство.

Той основава своето учение на връзката между тялото и духа, но също така изнася лекции по астрология, геометрия, религия и философия.

Въпреки че той пътува из страната, като изнася лекции в началото на ХХ век, той все още е популярна фигура в днешно време и можете да намерите книги, съдържащи неговата философия във всяка книжарница.

Значение на думата паневритмия

Думата паневритмия произлиза от три корена: „пан“ означава „цялостно, космическо“, „еу“ означава истинското значение и същност на нещата, а „ритмията“ предава идеята за преминаване към ритъма на специалната музика. Цялата дума паневритмия често се обяснява като върховен, полезен космически ритъм – ритъмът синхронизиращ човека и природата.

Символика на танца

Паневритмията се изпълнява под звуците на специална музика от последователите на Бялото братство, които пеят и специални думи. Танцува се сутрин през пролетта, лятото и есента.

Целият набор се състои от 28 упражнения, наречени „Пробуждане“, „Възходящо“, „Пречистващо“, „Освобождение“, „Изгряващото слънце“, „Радост на Земята“ и други. Има две допълнителни упражнения, които по-късно бяха добавени към комплекта от Петър Дънов – „Слънчеви лъчи“ и „Пентаграма“.

В упражнението „Слънчеви лъчи“

участниците в танците казват: „Майко, ти си родила красива личност, Това е небето, това е небето. “

В този конкретен танц някои от хората стоят под формата на дванадесет лъча, докато останалите образуват кръг около тях, като по този начин символизират слънцето.

Всяко едно движение, като ръкопляскане с ръце или имитиране на летяща пеперуда, добавя към философския смисъл да разширите съзнанието си извън личния си живот и да го фокусирате върху универсалната любов.

Когато се изпълнява от много хора, паневритмията често се танцува в кръгове, като по този начин символизира обединението между хората и природата.

НП/Галя Герасимова