Тайни и загадки

Земята променя вибрациите си. Как да оцелеем при трансформацията?

Предстои дълбока трансформация в рамките на нашата Слънчева система, която ще даде възможност на човечеството да направи качествен скок на цивилизационното планетарно съзнание.

Човекът в сегашното си състояние, трябва да се промени, за да оцелее, съветва Уилкок.  И тъй като самата вибрация на планетата Земя се променя, човекът е длъжен да се промени заедно с нея.

По темата през годините са говорили десетки духовни учители. Различното в този случай е скъсеното време за реакция на индивидуалностите.

В книгата „Кафявата тетрадка“ е описано осъществяването на канал от Уолт Роджърс през 1960 година, когато той предупреждава за предстояща промяна.

Нашата Слънчева система се придвижва към зона на пространство, където вибрациите са много по-високи.

Това ще доведе до промени в характеристиките както на планетата, така и на човечеството. За хората със силна сензитивност вибрационната честота вече оказва своето въздействие.

Вибрациите на планетата ще станат много по-високи в близките десет години, твърди Уилкок в изследването си. Затова човек е необходимо да повиши вибрациите си, за да съществува на Земята.

Това може да се случи със специални практики и с промяна в мисленето на хората. Мисълта е една от най-силните форми на скрита енергия, ето защо отправната точка е съсредоточена точно тук.

Много хора са чели научни статии и публикации на независими автори, че нашето Слънце не е във фиксирана позиция и се движи през целия интервал по хелиоцентричен начин, който планетите следват заедно.

В рамките дори на това предположение е напълно възможно нашата Слънчева система да се движи в зона на Космоса, където вибрациите са много по-високи.

В действителност откъслечни сведения за такава вибрационна динамика са публикувани от НАСА и Националния център за космически изследвания на Франция.

Простото обяснение за читателите е, че това може да бъде свързано с Фотонния пояс. Вариацията на процеса може да бъде само на площ от слънчевата система, от своя страна това явление изпълва тялото ни с по-високи енергийни вибрации.

Затова много деца, родени през последното десетилетие са с допълнително задействани ДНК кодони (бел. ред. кодон е всъщност генетичен код. Той е набор от правила, чрез които е кодирана информацията. Тя е преведена от живи клетки).

Ако ние се придвижваме към една зона на по-висока вибрация, това само засилва значението за всички нас, за да се направят правилните корекции, за да можем да се възползваме от тази възможност.

Всеки има шанс да повиши драстично вибрацията си, но това може да стане с промяна на мисленето и съзнанието, което за някои е по-лесно, а за други изисква полагането на много усилия.

С други думи, за тези, които не могат да приемат промяната може да се окаже много трудно да продължат напред духовно. Втора такава възможност биха имали евентуално през следващия прецесионен цикъл след 26 000 години.

По пътя към промяна на вибрациите нашите мисли играят огромна роля. Всяка мисъл съдържа енергия, която създава положителна или отрицателна действителност, не само за нас, но и за света, в който живеем.

Например, всеки път, когато някой се събужда и започва да работи за повишаване на собствената си вибрация, енергията на настоящата действителност също се трансформира в положителна, именно заради мислите.

НП/Дейвид Уилкок