Хипотези

Знаем ли какъв свят обитаваме? Спекулации по въпроса стават хит

През последните няколко години в научната област има пробиви, които до голяма степен разширяват разбирането ни за реалността, спрямо коперниковите очертания на Слънчевата система.

Физиците поставили под въпрос спекулациите, че вселената и физическото пространство, което ни заобикаля, всъщност не са „реални“.

Чрез Голям адронен ускорител (LHC) и получената информация, учените открили, че физичният свят не е толкова физичен, колкото си мислим, че е.

Доказателство, че реалността е просто енергия

Когато си помислим за атом, ние виждаме организирана група от електрони и протони, обединени около неутрон. Но този модел е напълно погрешен.

Частиците, които сформират атомите нямат форма или структура, нямат физическо присъствие или тежест. Те нямат измерение и са само събития във времето.

Електроните се състоят от частица и вълна едновременно, в зависимост от това как се приемат. Те не сe ограничават на едно място или момент, но съществуват, като мултивселена. Това е познато, като суперпозиция.

Но какво означава всичко това?

Всичко се свежда до това, че колкото повече опознаваме субатомния свят, толкова повече разбираме, че не знаем нищо за истинската същност на нещата.

Каква е интерпретацията от Копенхаген?

Инетрпретацията от Копенхаген е научен метод, който физиците използват за да стигант до заключение за рабиране на реалността.

Тя произхожда от училището по квантова механика, в което първоначалното убеждение било, че реалността не съществува без наблюдателят да я наблюдава.

Kак Вселената се състои от информация?

Квантовите физици вярват, че реалността съществува само, защото човешкото съзнание иска да съществува. Свързвайки енергията си, ние създаваме нашата Вселената.

Квантово заплитане, е когато две частици се сблъскат и афектират въртенето на друга такава. Интересното, е че когато такива две частици се заплетат, те никога не могат да се разплетат и остават така завинаги.

Учените имаха възможност да наблюдават тези „живи клетки“. Те направили експеримент, като отгледали клетки на водорасли и след това ги разделили на две половини в лабораторията.

Откритията били, че независимо от разстоянието и ниският волтаж прилаган на върху тях, двете частици винаги се влияели едновременно.

Как е възможно това?

За да можем да раберем това е нужно да променим начина, по който мислим за Вселената. Трябва да видим Вселената, като физическа сфера, в която всичко, което вижаме и усещаме съществува.

Вярването за физическата Вселена е просто продукт на теретичната Вселена, която взимно свързва всичко и всички по начин, които не можем да видим.

„Това, което виждаме, като физически тела и енегргии са само форми и вариации на космическата структура. Частиците са само проявления.“

– Ървин Шрьодингер

Източник: The Open Mind