Новини

Знаем ли въобще какво е съзнанието или само теоретизираме?

Съществуването на съзнание във Вселената е една от най-големите научни мистерии на всички времена.

Самото съществуване на Вселената, да не говорим за развитието на органичния живот е огромна загадка.

Учените все още не могат да обяснят, защо Вселената е развила биологични механизми, за да преживява субективно себе си.

Същността на дебата се фокусира около това, дали съзнанието е чисто физическо, материалистично явление, което е самостоятелно или дали съзнанието представлява по-симбиотична универсална сила, която помага да се установи реалността на космическо време.

Нови теории за същността на съзнанието придобиха скандална популярност. Ето някой от тях.

1. „Квантово съзнание“ или ORCH-OR

От няколко десетилетия, теоретичният физик Роджър Пенроуз, и анестезиолог и психолог Стюарт Хамеров, развиват теория на съзнанието, известна като „Организирано обективно намаляване“ или ORCH-OR.

Теорията твърди, че съзнанието се изстрелва от микро цилиндри, вградени в квантовото ядро на нашата Вселена.

Това предполага, че съзнанието не възниква само от неврохимичните процеси на мозъка, а има по-дълбок и по-първичен произход, който е присъщ на Вселената.

Теорията предполага, че умовете ни след себе си могат да оставят отпечатъци на остатъчна информация в тъканта на света около нас.

През януари 2014г., японски изследователи открили квантови вибрации в микро цилиндрите. Пенроуз и Хамеров твърдят, че съзнанието е неизчислима сила, свързана с основната геометрия на самото време- пространство.

2. Панпсихизъм, универсално прото-съзнание

Панпсихизмът не е нова теория, но има някои интересни промени и допълнения през последните години. Панпсихизмът е убеждението, че Вселената има съзнание. Също така има някакъв вид вездесъщо прото-съзнание, което прониква в Космоса.

Традиционно, панпсихизмът се разглежда, като философска главоблъсканица, която се дискутира в метафизичните кръгове.

През последните години, все повече физици и астрономи започват да разглеждат панпсихизма, като научен въпрос или концепция, която може да бъде тествана експериментално.

Съвременният привърженик Бернар Хайш – немски физик предполага, че съзнанието възниква във „квантов вакуум” всеки път, когато енергията протече през напреднала система или структура.

Неврологът и психиатър Джулио Тонони вярва, че съзнанието може би не се ограничава до биологични организми. Също така вярва, че интегралната теория на информацията, предполага да различим съзнанието и интелигентността във Вселената.

3. Проектът за глобално съзнание и ретроактивно разпознаване

Проектът за глобално съзнание е резултат от поредица от експерименти, проведени в Принстън през 90-те години.

Изследователите започнали там проект, наречен Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR). Накрая обобщили откритията си в книга наречена „The Margins of Reality“.

След редица експерименти с участието на хора и случайно произволни генератори, екипът на PEAR заключи, че човешкото съзнание има малък, но математически значим ефект върху физическата реалност.

Изследователите смятат, че човешкото съзнание може да повлияе на случайната информация и да я направи по-подредена.

Изследването се превърнало в текущия Проект за глобално съзнание, който събрал статистически данни в световен мащаб, документиращи как човешкото съзнание влияе на случайните количествени модели.

Д-р Дарил Бем провел експеримент, който ясно предположил, че хората са по-склонни да си припомнят нещо в настоящето, ако го запомнят в бъдеще.

В докладът му „Усещане за бъдещето“, д-р Бем представя експериментални доказателства, че човешкият ум може когнитивно да разпознава бъдещето в настоящето, но точният механизъм остава неизвестен.

4. Разширеният интелект може да се самокодира във физиката на Вселената

Това е една от най-новите и най-умопомрачителни теории в списъка.

В статия, озаглавена „Дали физическият закон е извънземна интелигентност?“, уважаваният астроном и астробиолог Калеб Шарф изследва идеята, че напредналото извънземно съзнание, всъщност може да бъде закодирано в тъканта на самата Вселена.

Използвайки теории от съвременните футуристи, загадките за тъмната материя и тъмната енергия, Шарф твърди, че по-висшите форми на интелигентност в нашата Вселена могат да кодират живите системи в самия физически закон. А от своя страна да използват енергията за „манипулиране на светещата материя“.

Теорията поставя нов поглед на панпсихизма и представя необикновено обяснение, както на тъмната материя, така и на тъмната енергия.

Може да се каже, че всички тези теории протичат заедно, описвайки нова концепция за съзнанието, която надхвърля границите на съвременната наука.

Фактът, че много от тези теории се подкрепят от известни физици и учени, свидетелства за тяхната легитимност. Факт е, че не знам много неща за Вселената.

Въпреки това, наблюденията от квантовата теория показват, че съществува мъглива, но фундаментална връзка между съзнанието и създаването на физическата реалност.

Източник: The Mind Unleashed