Тайни и загадки

Знанието за духовната алхимия и тайната наука

Духовната алхимия е тясно свързана с тайните знания, но мнозина постигнали това ниво на мъдрост са открили, че не са готови за нея. Целта на духовната алхимия е да открие „Кои сме ние?“ „Откъде идваме?“ и „Накъде отиваме?“.

Кабала описва пътя и дестинацията, а алхимията ─ процеса и необходимите трансформации, за да открием отговорите.

Средновековната алхимия произхожда от Египет и се отнася до превръщането на влажността на огъня в живак ─ до изкуството да превърнем оловото в злато.

Златото в алхимията

Това е превръщането на „оловото“ на човека в духовно „злато“. Алхимиците говорят за окултна анатомия на човека, за неговата „аура“ и „чакри“ ─ окултната анатомия е невидимата човешка анатомия. 

Не случайно Исак Нютон е бил предимно алхимик ─ малка част от работите му са свързани с физика и математика.

Индуистката традиция описва три основни енергийни канала: Ида, Пингала и Сушумна.

Според нея човешкият ум е формиран от сетивния, междинния и вътрешния ум. Тя говори и за „възрастта на човечеството“ ─ Златна епоха, когато хората са били духовни и невинни, Сребърна ─ когато знанието започва да губи светлината, Дупара Юга ─ когато започват войните и Желязна ─ когато хората се нуждаят от вътрешна трансформация поради отдалечаване от светлината и развиване на негативни навици.

Съществуват и елементи, които отдалечават хората от светлината. В християнството те се наричат ​​“Седемте смъртни гряха“. 

В Древна Гърция негативните елементи се смятали за непобедими митологични зверове, които героите винаги намирали начин да надхитрят.

Елементи на алхимията

Например „сухия живак“ – борбата срещу нещо негативно, което идва отвътре. Живакът е първичната материя в алхимията и, тъй като е сребърна, тя е свързана с Луната.

Той символизира всички вътрешни енергии (ментални, емоционални, инстинктивни, сексуални). Посредством тези сили алхимикът може да достигне философския камък в собственото си същество. Живакът е  и връзката между човешкото и божественото.

Друг такъв елемент е сярата, разглеждана като свещения пожар. Чрез комбиниране на огън и вода се получава философския камък. В Египет живакът се комбинира със сяра под формата на змията и орела от короната на фараона.

Орелът (като символ на духа) показва, че индивида е достигнал божественото ниво на духа.

Чрез комбиниране на живака и сярата със сол (която обединява двата противоположни полюса), човек придобива слънчевите тела – набор от ценности, които преди това не съществуват. Нечистият живак трябва да се пречисти от всичко лошо. 

Формулата „Solve Et Coagula“ се отнася до разтварянето на сухия живак (седемте смъртни гряха) и отровната сяра (деформираните инстинкти). Така ─ в зависимост от нивото на вътрешната си трансформация, индивидът се изкачва стълбата на Яков.

Алхимиците са скривали тайните си посредством писане назад и универсални символи: кръста, змията, Ин-Ян, пшеницата (мъдростта), виното, лабиринта (човешкия ум).

Философският камък

Философският камък е смятан за камък с перфектна форма на куб ─ символ на вътрешната сила, която предава съвършенството. Смята се, че той се получава чрез пречистване на живака. Като краен резултат алхимикът придобива способността да разбере мистериите на живота и смъртта и възможността да премине отвъд границите на доброто и злото. Това става чрез мислене, чувство и правилни действия.

За да може да премине целия този процес, алхимикът трябва да балансира своите емоции, за да получи философския камък ─ съвършенството.

Трябва да работи с всеотдайност и любов, да контролира енергиите, да знае кога да говори и кога да мълчи. Не трябва да е движен от гордост, защото работата му изисква простота.

Способен е да преодолее провала без да се депресира. Трябва да бъде трудолюбив и упорит ─ да живее алхимията, за да я разбере. 

Когато алхимикът постигне целта си, това се изразява от змията, захапала собствената си опашка, за да сложи край на цикъла. Осъществилият се алхимик е свой собствен господар. Той е непрекъснато балансиран и има власт над всичко.

ancient origins